РНК – ВАРНА

За нас

В Регионална Нотариална Колегия – Варна членуват нотариусите с район на действие – Апелативен съд град Варна.

Нормативна уредба

Повече за правния статут на нотариусите и Нотариалната камара, организацията на нотариалната дейност и нотариалните такси.

Новини

Актуални новини и информация за предстоящи събития. Всичко, което Ви интересува в тази сфера на едно място.

Връзки

Нотариална Камара на Република България – актуална и полезна информация, новини, съвети, дискусии.

ЕДНА ГИЛДИЯ, ЕДНА ЦЕЛ

стабилност в правния мир и гражданскоправен оборот

Ролята на нотариуса е да бъде независим, неутрален и безпристрастен защитник на всички страни по едно нотариално производство. Задължение му е да съблюдава интересите на всички участници и тези на държавата, и общината.
През призмата на съблюдаваните от него закон и добри нрави, нотариусът е “съдия на ситуацията”.

КОНТАКТИ

Адрес

гр. Варна,
ул. „Владислав Варненчик“ №55, ет.4

Контакти

телефон: 0876 30 60 05
e-mail: rnk_varna@abv.bg

Приемно време

вторник и четвъртък
10:00 – 12:00 часа

Банкова сметка

BG95BPBI88981820001817
Юробанк България