ДЕЖУРНИ НОТАРИУСИ

ДЕЖУРЕН НОТАРИУС

в съдебния район на РАЙОНЕН СЪД – ВАРНА

Дата и час 

НОТАРИУС 

Рег.N 

Адрес на кантората 

телефон 

19.10.2022 

до 19 ч. 

НИКОЛАЙ ДЮЛГЕРОВ 

484 

Бул. „Приморски” №27, офис 11 

052 655 699 

22.10.2022 

от 10 до 14 ч. 

НИКОЛАЙ ДЮЛГЕРОВ 

484 

Бул. „Приморски” №27, офис 11 

052 655 699 

26.10.2022 

до 19 ч. 

ОГНЯН ШАРАБАНСКИ 

147 

бул. „Владислав Варненчик” № 110, ет. 2, офис № 5 

052 606 579 

29.10.2022 

от 10 до 14 ч. 

ОГНЯН ШАРАБАНСКИ 

147 

бул. „Владислав Варненчик” № 110, ет. 2, офис № 5 

052 606 579 

2.11.2022 

до 19 ч. 

ПАВЛИНА СИМЕОНОВА 

335 

бул. „Мария Луиза” № 48, вх. В, ет. 3, ап. 30 

0888 322 266 

0899 347 810    

5.11.2022 

от 10 до 14 ч. 

ПАВЛИНА СИМЕОНОВА 

335 

бул. „Мария Луиза” № 48, вх. В, ет. 3, ап. 30 

0888 322 266 

0899 347 810    

9.11.2022 

до 19 ч. 

ПЕТРАНКА ДИМИТРОВА 

332 

бул. „Владислав Варненчик” № 55, ет. 3, офис 3 

0898 529 321 

052 60 12 26 

12.11.2022 

от 10 до 14 ч. 

ПЕТРАНКА ДИМИТРОВА 

332 

бул. „Владислав Варненчик” № 55, ет.3, офис 3 

0898 529 321 

052 60 12 26 

16.11.2022 

до 19 ч. 

ПЕТЪР ПЕТРОВ 

224 

ул. „Иван Вазов” № 17 

052 608 107 

19.11.2022 

от 10 до 14 ч. 

ПЕТЪР ПЕТРОВ 

224 

ул. „Иван Вазов” № 17 

052 608 107 

23.11.2022 

до 19 ч. 

ПОЛИНА МИТКОВА 

478 

бул. „Чаталджа“ № 20,  

вх. “Б“, офис № 9 

0882 923 882  

0882 923 881 

26.11.2022 

от 10 до 14 ч. 

ПОЛИНА МИТКОВА 

478 

бул. „Чаталджа“ № 20,  

вх. “Б“, офис № 9 

0882 923 882  

0882 923 881  

30.11.2022 

до 19 ч. 

РОЗА КОЖУХАРОВА 

212 

бул. „Сливница” №129,  

ет. 1, ап. 2 

052 63 66 62 

3.12.2022 

от 10 до 14 ч. 

РОЗА КОЖУХАРОВА 

212 

бул. „Сливница” №129,  

ет. 1, ап. 2 

052 63 66 62 

7.12.2022 

до 19 ч. 

СВЕТЛАНА ДИМОВА 

363 

бул. „Съборни” №12 

052 632 087 

10.12.2022 

от 10 до 14 ч. 

СВЕТЛАНА ДИМОВА 

363 

бул. „Съборни” №12 

052 632 087 

14.12.2022 

до 19 ч. 

СВЕТЛАНА СТОЙЧЕВА 

193 

ул. „Архимандрит Филарет” №10, ет. 2, ап. 1 

052 611 588 

17.12.2022 

от 10 до 14 ч. 

СВЕТЛАНА СТОЙЧЕВА 

193 

ул. „Архимандрит Филарет” №10, ет. 2, ап. 1 

052 611 588