ДЕЖУРНИ НОТАРИУСИ

ДЕЖУРЕН   НОТАРИУС

в съдебния район на РАЙОНЕН СЪД – ВАРНА

Дата и час 

НОТАРИУС 

Рег.N 

Адрес на кантората 

телефон 

6.05.2022 

от 10 до 17 ч. 

ВЕСЕЛИН ПЕТРОВ 

205 

ул. „Ивайло” № 2, офис 1 

052 60 17 37 

6.05.2022 

от 10 до 17 ч. 

ЛЮДМИЛА ТРЕНЧЕВА 

767 

ул. „Цар Симеон I“ № 6, ет. 1, ап. №7 

0888 312 081 

7.05.2022 

от 10 до 14 ч. 

ВЕСЕЛИН ПЕТРОВ 

205 

ул. „Ивайло” № 2, офис 1 

052 60 17 37 

7.05.2022 

от 10 до 14 ч. 

ЛЮДМИЛА ТРЕНЧЕВА 

767 

ул. „Цар Симеон I“ № 6, ет. 1, ап. №7 

0888 312 081 

11.05.2022 

до 19 ч. 

АЛЕКСАНДЪР ГАНЧЕВ 

194 

ул. „Братя Шкорпил” 14 

052 607 697 

14.05.2022 

от 10 до 14 ч 

АЛЕКСАНДЪР ГАНЧЕВ 

194 

ул. „Братя Шкорпил” 14 

052 607 697 

18.05.2022 

до 19 ч. 

АНА НИКОЛОВА-ПАЧОЛОВА 

537 

ул. „Драгоман” 33, ет.2 

052 601 735 

21.05.2022 

от 10 до 14 ч 

АНА НИКОЛОВА-ПАЧОЛОВА 

537 

ул. „Драгоман” 33, ет.2 

052 601 735 

25.05.2022 

до 19 ч. 

БОРИС ВАСИЛЕВ 

124 

бул. „Съборни” 38,ет.1 

052 609 030 

28.05.2022 

от 10 до 14 ч 

БОРИС ВАСИЛЕВ 

124 

бул. „Съборни” 38,ет.1 

052 609 030 

1.06.2022 

до 19 ч. 

ВЕСЕЛИН ПЕТРОВ 

205 

ул. „Ивайло” 2 ет.2, офис 1 

052 601 737 

4.06.2022 

от 10 до 14 ч. 

ВЕСЕЛИН ПЕТРОВ 

205 

ул. „Ивайло” 2 ет.2, офис 1 

052 601 737 

8.06.2022 

до 19 ч. 

ВИКТОРИЯ ДЯКОВА 

115 

бул. „Мария Луиза” 21, ет.1 

052 630 130 

11.06.2022 

от 10 до 14 ч. 

ВИКТОРИЯ ДЯКОВА 

115 

бул. „Мария Луиза” 21, ет.1 

052 630 130 

15.06.2022 

до 19 ч. 

ДАНИЕЛА ВЪРЛЕВА 

480 

ул. „Преслав” 6 ет.1 

052 646 411 

18.06.2022 

от 10 до 14 ч. 

ДАНИЕЛА ВЪРЛЕВА 

480 

ул. „Преслав” 6 ет.1 

052 646 411 

22.06.2022 

до 19 ч. 

ДИАНА БЕЙЛЕРЯН 

12 

ул. „Радко Димитриев” 7, ет.4 

052 609 913 

25.06.2022 

от 10 до 14 ч. 

ДИАНА БЕЙЛЕРЯН 

12 

ул. „Радко Димитриев” 7, ет.4 

052 609 913 

29.06.2022 

до 19 ч. 

ДИАНА СТОЯНОВА 

192 

ул. “Княз Александър Батенберг“ № 6, ет. 2 

052 608 761 

052 608 760 

2.07.2022 

от 10 до 14 ч. 

ДИАНА СТОЯНОВА 

192 

ул. “Княз Александър Батенберг“ № 6, ет. 2 

052 608 761 

052 608 760 

6.07.2022 

до 19 ч. 

ЕВА ДОБРЕВА 

755 

бул. „Ян Хунияди” №59, офис 1 

0895 054 457 

9.07.2022 

от 10 до 14 ч. 

ЕВА ДОБРЕВА 

755 

бул. „Ян Хунияди” №59, офис 1 

0895 054 457 

13.07.2022 

до 19 ч. 

ЕЛЕНА ДИОНИСОВА 

190 

бул. „Сливница” 47, партер 

052 601 380 

16.07.2022 

от 10 до 14 ч. 

ЕЛЕНА ДИОНИСОВА 

190 

бул. „Сливница” 47, партер 

052 601 380 

20.07.2022 

до 19 ч. 

ЖАНА ТИКОВА 

214 

бул. „8-ми Приморски Полк” 50, ет.2 

052 607 418 

23.07.2022 

от 10 до 14 ч. 

ЖАНА ТИКОВА 

214 

бул. „8-ми Приморски Полк” 50, ет.2 

052 607 418 

27.07.2022 

до 19 ч. 

ЖЕЛЬО КОСТОВ 

149 

ул. „Драган Цанков” 12 

052 607 965 

30.07.2022 

от 10 до 14 ч. 

ЖЕЛЬО КОСТОВ 

149 

ул. „Драган Цанков” 12 

052 607 965 

3.08.2022 

до 19 ч. 

ИЛИЯНА МАДЖУНОВА-МОНЕВА 

195 

бул. „Княз Борис І” № 59 

052 607 727 

6.08.2022 

от 10 до 14 ч. 

ИЛИЯНА МАДЖУНОВА-МОНЕВА 

195 

бул. „Княз Борис І” № 59 

052 607 727