ДЕЖУРНИ НОТАРИУСИ

ДЕЖУРЕН   НОТАРИУС  

в съдебния район на РАЙОНЕН СЪД – ВАРНА 

Дата и час  НОТАРИУС  Рег.N  Адрес на кантората  телефон 
23.12.2020 

до 19 ч. 

ЖЕЛЬО КОСТОВ  149  ул. „Драган Цанков” № 12  052 607 965 
26.12.2020 

от 10 до 14 ч. 

НАТАЛИЯ СТОЕВА  114  ул. „Драгоман” № 32, ет. 1  0886 097 008    052 630 230      052 60 35 24 
30.12.2020 

до 19 ч. 

ЛЮДМИЛА ТРЕНЧЕВА  767  ул. „Цар Симеон I“ № 6, ет. 1, ап. №7  0888 312 081 

 

2.01.2021 

от 10 до 17 ч. 

ЛЮДМИЛА ТРЕНЧЕВА  767  ул. „Цар Симеон I“ № 6, ет. 1, ап. №7  0888 312 081 

 

6.01.2021 

до 19 ч. 

ИЛИЯНА МАДЖУНОВА -МОНЕВА  195  бул. „Княз Борис І” № 59  052 607 727 
9.01.2021 

от 10 до 14 ч. 

ИЛИЯНА МАДЖУНОВА -МОНЕВА  195  бул. „Княз Борис І” № 59  052 607 727 
13.01.2021 

до 19 ч. 

КАЛОЯН ИВАНОВ  336  ул. Драган Цанков № 4, ет. 1  052 600 295 
16.01.2021 

от 10 до 14 ч. 

КАЛОЯН ИВАНОВ  336  ул. Драган Цанков № 4, ет. 1  052 600 295 
20.01.2021 

до 19 ч. 

КАМЕН КОСТАДИНОВ  520  ул. „Генерал Колев” № 27  052 605 110 
23.01.2021 

от 10 до 14 ч. 

КАМЕН КОСТАДИНОВ  520  ул. „Генерал Колев” № 27  052 605 110 
27.01.2021 

до 19 ч. 

КАТЯ ПАУНОВА   382  ул. Черни връх № 3, офис 2  0898 525 457 0898 602 960 0898 602 860 
30.01.2021 

от 10 до 14 ч. 

КАТЯ ПАУНОВА   382  ул. Черни връх № 3, офис 2  0898 525 457 0898 602 960 0898 602 860 
3.02.2021 

до 19 ч. 

КРАСИМИРА КАНГАЛОВА  513  ул. „Екзарх Йосиф” № 1, ет. 1  052 641 841 0888 45 22 59 
6.02.2021 

от 10 до 14 ч. 

КРАСИМИРА КАНГАЛОВА  513  ул. „Екзарх Йосиф” № 1, ет. 1  052 641 841 0888 45 22 59 
10.02.2021 

до 19 ч. 

КЪНЧО ИЦКОВ  572  ул. „Ангел Кънчев” № 13, ет.1   052 611 888 
13.02.2021 

от 10 до 14 ч. 

КЪНЧО ИЦКОВ  572  ул. „Ангел Кънчев” № 13, ет.1  052 611 888