ДЕЖУРНИ НОТАРИУСИ ЗА 2018

ДЕЖУРЕН НОТАРИУС
– в сряда от 17 до 19 часа
– в събота от 10 до 14 часа

ДЕЖУРСТВА ОТ 31.01.2018 ДО 31.03.2018 ВКЛЮЧИТЕЛНО

 

Дата

Име, презиме, фамилия

Рег.

Адрес на кантората

Телефон

31.1.2018 Роза Кожухарова 212 бул. „Сливница” 129,ет.1 052 636 662
3.2.2018 Роза Кожухарова 212 бул. „Сливница” 129,ет.1 052 636 662
7.2.2018 Полина Миткова 478 ул. „Чаталджа” 20 , вх.Б 052 620 622
10.2.2018 Полина Миткова 478 ул. „Чаталджа” 20 , вх.Б 052 620 622
14.2.2018 Людмила Богословова -Гонова 116 ул. „Алеко Константинов” № 2, „А” 052 609 058
17.2.2018
9-12 часа
Людмила Богословова – Гонова 116 ул. „Алеко Константинов” № 2, „А” 052 609 058
21.2.2018 Светлана Димова 363 бул. „Съборни” 12 052 632 087
24.2.2018 Светлана Димова 363 бул. „Съборни” 12 052 632 087
28.2.2018 Светлана Стойчева 193 ул. „Архимандрит Филарет” 10, ет.2 052 611 588
3.03.2018 ДЕН НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО
5.3.2018
9-12 часа
Людмила Богословова – Гонова 116 ул. „Алеко Константинов” № 2, „А” 052 609 058
7.03.2018 Стелиана Костадинова 446 ул. „Георги Бенковски” 11, ет.1 052 614 836
10.03.2018 Стелиана Костадинова 446 ул. „Георги Бенковски” 11, ет.1 052 614 836
14.03.2018 Тодор Милков 237 бул. „Цар Освободител” 23,ет.1 052 609 870
17.03.2018 Тодор Милков 237 бул. „Цар Освободител” 23,ет.1 052 609 870
21.03.2018 Юлия Каменова – Костадинова 434 бул. „Владислав Варненчик“ № 16, вх.А, ет.1, ап.8 052 631 818

052 638 888

24.03.2018 Юлия Каменова – Костадинова 434 бул. „Владислав Варненчик“ № 16, вх.А, ет.1, ап.8 052 631 818

052 638 888

28.03.2018 Янчо Несторов 011 ул. „Мария Луиза“ 4 052 607 825
31.03.2018 Янчо Несторов 011 ул. „Мария Луиза“ 4 052 607 825