ДЕЖУРНИ НОТАРИУСИ

ГРАФИК НА НОТАРИУСИТЕ от 26 МАРТ до 13 АПРИЛ 2020 Г.

ДЕЖУРНИ НОТАРИУСИ В СЪДЕБЕН РАЙОН ВАРНА

ДАТА РЕГ. № в НК  на Р България НОТАРИУС РАБОТНО ВРЕМЕ ТЕЛЕФОН ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ЧАС
26.03.20 480 ДАНИЕЛА ВЪРЛЕВА 8,30-13 052 64 64 11
124 БОРИС ВАСИЛЕВ 9-16 0897 880 788
382 КАТЯ ПАУНОВА 10-14 052 602 860, 0898 525 457
194 АЛЕКСАНДЪР ГАНЧЕВ 9-17 052 607 697, 699 131, 607 698
513 КРАСИМИРА КАНГАЛОВА 9-17 052 641 841, 0888 45 22 59
116 ЛЮДМИЛА ГОНОВА 9-13 052 60 90 58; 0878 485728
767 ЛЮДМИЛА ТРЕНЧЕВА 9-17 0888 312 081
759 МАРИАНА ПОПОВА 10-17 052 806 888, 0878 660 888
012 ДИАНА БЕЙЛЕРЯН 9-15 052 609 912; 0882 412 372
011 ЯНЧО НЕСТОРОВ 9-17 052 607 825
190 ЕЛЕНА ДИОНИСОВА 10-14 052 601 380
332 ПЕТРАНКА ДИМИТРОВА 9-13  0898 529 321
446 СТЕЛИАНА КОСТАДИНОВА 9-14 052 614 836; 0888 205 047
316 АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ 09 – 15 ч 052 608 588
619 СТИЛИЯН ЧЕРНЕВ 10-16 0889 197 343; 0877 197 342
27.03.20 012 ДИАНА БЕЙЛЕРЯН 9-17 052 609 912; 0882 412 372
480 ДАНИЕЛА ВЪРЛЕВА 8,30-13 052 64 64 11
194 АЛЕКСАНДЪР ГАНЧЕВ 9-17 052 607 697, 699 131, 607 698
316 АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ 09 – 15 052 608 588
124 БОРИС ВАСИЛЕВ 9-16 0897 880 788
382 КАТЯ ПАУНОВА 10-14 052 602 860, 0898 525 457
513 КРАСИМИРА КАНГАЛОВА 9-17 052 641 841, 0888 45 22 59
116 ЛЮДМИЛА ГОНОВА 9-13 052 60 90 58; 0878 485728
767 ЛЮДМИЛА ТРЕНЧЕВА 9-17 0888 312 081
011 ЯНЧО НЕСТОРОВ 9-17 052 607 825
759 МАРИАНА ПОПОВА 10-17 052 806 888, 0878 660 888
237 ТОДОР МИЛКОВ 9-15 052 609 870, 1, 2
446 СТЕЛИАНА КОСТАДИНОВА 9-14 052 614 836; 0888 205 047
332 ПЕТРАНКА ДИМИТРОВА САМО НЕОТЛОЖНИ Записване на час 0898 529 321
30.03.20 114 НАТАЛИЯ СТОЕВА 9-17 052 630 230,  60 35 24
124 БОРИС ВАСИЛЕВ 9-16 0897 880 788
382 КАТЯ ПАУНОВА 10-14 052 602 860, 0898 525 457
194 АЛЕКСАНДЪР ГАНЧЕВ 9-17 052 607 697, 699 131, 607 698
316 АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ 09 – 15 052 608 588
195 ИЛИЯНА МАДЖУНОВА 10-14 Записване на час  052 607 727

0888 818 045; 0888 618 587

513 КРАСИМИРА КАНГАЛОВА 9-17 052 641 841, 0888 45 22 59
116 ЛЮДМИЛА ГОНОВА 9-13 052 60 90 58; 0878 485728
767 ЛЮДМИЛА ТРЕНЧЕВА 9-17 0888 312 081
759 МАРИАНА ПОПОВА 10-17 052 806 888, 0878 660 888
011 ЯНЧО НЕСТОРОВ 9-17 052 607 825
012 ДИАНА БЕЙЛЕРЯН 9-15 052 609 912; 0882 412 372
237 ТОДОР МИЛКОВ 9-15 052 609 870, 1, 2
480 ДАНИЕЛА ВЪРЛЕВА 8,30-13 052 64 64 11
332 ПЕТРАНКА ДИМИТРОВА САМО НЕОТЛОЖНИ Записване на час 0898 529 321
446 СТЕЛИАНА КОСТАДИНОВА 052 614 836; 0888 205 047
31.03.20 196 ОРЛИН СТЕФАНОВ 9-17 052 617 895
759 МАРИАНА ПОПОВА 10-17 052 806 888, 0878 660 888
124 БОРИС ВАСИЛЕВ 9-16 0897 880 788
195 ИЛИЯНА МАДЖУНОВА 10-14 Записване на час  052 607 727

0888 818 045; 0888 618 587

382 КАТЯ ПАУНОВА 10-14 052 602 860, 0898 525 457
194 АЛЕКСАНДЪР ГАНЧЕВ 9-17 052 607 697, 699 131, 607 698
012 ДИАНА БЕЙЛЕРЯН 9-15    052 609 912; 0882 412 372
513 КРАСИМИРА КАНГАЛОВА 9-17 052 641 841, 0888 45 22 59
316 АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ 09 – 15 052 608 588
116 ЛЮДМИЛА ГОНОВА 9-13 052 60 90 58; 0878 485728
190 ЕЛЕНА ДИОНИСОВА 10-14 052 601 380
619 СТИЛИЯН ЧЕРНЕВ 10-16 0889 197 343; 0877 197 342
767 ЛЮДМИЛА ТРЕНЧЕВА 9-17 0888 312 081
011 ЯНЧО НЕСТОРОВ 9-17 052 607 825
480 ДАНИЕЛА ВЪРЛЕВА 8,30-13 052 64 64 11
332 ПЕТРАНКА ДИМИТРОВА САМО НЕОТЛОЖНИ Записване на час

0898 529 321

446 СТЕЛИАНА КОСТАДИНОВА 9-14 052 614 836; 0888 205 047
1.04.20 214 ЖАНА ТИКОВА 9-17 052 607 418,  607 419
513 КРАСИМИРА КАНГАЛОВА 9-17 052 641 841, 0888 45 22 59
012 ДИАНА БЕЙЛЕРЯН 9-15 052 609 912; 0882 412 372
480 ДАНИЕЛА ВЪРЛЕВА 8,30-13 052 64 64 11
116 ЛЮДМИЛА ГОНОВА 9-13 052 60 90 58; 0878 485728
316 АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ 09 – 15 052 608 588
194 АЛЕКСАНДЪР ГАНЧЕВ 9-17 052 607 697, 699 131, 607 698
190 ЕЛЕНА ДИОНИСОВА 10-14 052 601 380
619 СТИЛИЯН ЧЕРНЕВ 10-16 0889 197 343; 0877 197 342
767 ЛЮДМИЛА ТРЕНЧЕВА 9-17 0888 312 081
011 ЯНЧО НЕСТОРОВ 9-17 052 607 825
759 МАРИАНА ПОПОВА 10-17 052 806 888, 0878 660 888
446 СТЕЛИАНА КОСТАДИНОВА 9-14 052 614 836; 0888 205 047
237 ТОДОР МИЛКОВ 9-15 052 609 870, 1, 2
124 БОРИС ВАСИЛЕВ 9-16 0897 880 788
195 ИЛИЯНА МАДЖУНОВА 10-14 Записване на час  052 607 727

0888 818 045; 0888 618 587

382 КАТЯ ПАУНОВА 10-14 052 602 860, 0898 525 457
332 ПЕТРАНКА ДИМИТРОВА САМО НЕОТЛОЖНИ Записване на час  0898 529 321
2.04.20 149 ЖЕЛЬО КОСТОВ 9-17 052 607 965
316 АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ 09 – 15 052 608 588
194 АЛЕКСАНДЪР ГАНЧЕВ 9-17 052 607 697, 699 131, 607 698
012 ДИАНА БЕЙЛЕРЯН 9-15 052 609 912; 0882 412 372
190 ЕЛЕНА ДИОНИСОВА 10-14 052 601 380
195 ИЛИЯНА МАДЖУНОВА 10-14 Записване на час  052 607 727

0888 818 045; 0888 618 587

619 СТИЛИЯН ЧЕРНЕВ 10-16 0889 197 343; 0877 197 342
513 КРАСИМИРА КАНГАЛОВА 9-17 052 641 841, 0888 45 22 59
116 ЛЮДМИЛА ГОНОВА 9-13 052 60 90 58; 0878 485 728
124 БОРИС ВАСИЛЕВ 9-16 0897 880 788
446 СТЕЛИАНА КОСТАДИНОВА 9-14 052 614 836; 0888 205 047
480 ДАНИЕЛА ВЪРЛЕВА 8,30-13 052 64 64 11
382 КАТЯ ПАУНОВА 10-14 052 602 860, 0898 525 457
767 ЛЮДМИЛА ТРЕНЧЕВА 9-17 0888 312 081
759 МАРИАНА ПОПОВА 10-17 052 806 888, 0878 660 888
011 ЯНЧО НЕСТОРОВ 9-17 052 607 825
332 ПЕТРАНКА ДИМИТРОВА САМО НЕОТЛОЖНИ Записване на час 0898 529 321
3.04.20 513 КРАСИМИРА КАНГАЛОВА 9-17 052 641 841, 0888 45 22 59
194 АЛЕКСАНДЪР ГАНЧЕВ 9-17 052 607 697, 699 131, 607 698
012 ДИАНА БЕЙЛЕРЯН 9-15    052 609 912; 0882 412 372
116 ЛЮДМИЛА ГОНОВА 9-13 052 60 90 58; 0878 485 728
767 ЛЮДМИЛА ТРЕНЧЕВА 9-17 0888 312 081
011 ЯНЧО НЕСТОРОВ 9-17 052 607 825
446 СТЕЛИАНА КОСТАДИНОВА 9-14 052 614 836; 0888 205 047
759 МАРИАНА ПОПОВА 10-17 052 806 888, 0878 660 888
316 АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ 09 – 15 052 608 588
124 БОРИС ВАСИЛЕВ 9-16 0897 880 788
195 ИЛИЯНА МАДЖУНОВА 10-14 Записване на час  052 607 727

0888 818 045; 0888 618 587

382 КАТЯ ПАУНОВА 10-14 052 602 860, 0898 525 457
237 ТОДОР МИЛКОВ 9-15 052 609 870, 1, 2
190 ЕЛЕНА ДИОНИСОВА 10-14 052 601 380
619 СТИЛИЯН ЧЕРНЕВ 10-16 0889 197 343; 0877 197 342
480 ДАНИЕЛА ВЪРЛЕВА 8,30-13 052 64 64 11
332 ПЕТРАНКА ДИМИТРОВА САМО НЕОТЛОЖНИ Записване на час 0898 529 321
6.04.20 759 МАРИАНА ПОПОВА 10-17 052 806 888, 0878 660 888
124 БОРИС ВАСИЛЕВ 9-16 0897 880 788
382 КАТЯ ПАУНОВА 10-14 052 602 860, 0898 525 457
480 ДАНИЕЛА ВЪРЛЕВА 8,30-13 052 64 64 11
012 ДИАНА БЕЙЛЕРЯН 9-15 052 609 912; 0882 412 372
194 АЛЕКСАНДЪР ГАНЧЕВ 9-17 052 607 697, 699 131, 607 698
513 КРАСИМИРА КАНГАЛОВА 9-17 052 641 841, 0888 45 22 59
116 ЛЮДМИЛА ГОНОВА 9-13 052 60 90 58; 0878 485 728
767 ЛЮДМИЛА ТРЕНЧЕВА 9-17 0888 312 081
190 ЕЛЕНА ДИОНИСОВА 10-14 052 601 380
195 ИЛИЯНА МАДЖУНОВА 10-14 Записване на час  052 607 727

0888 818 045; 0888 618 587

446 СТЕЛИАНА КОСТАДИНОВА 9-14 052 614 836; 0888 205 047
619 СТИЛИЯН ЧЕРНЕВ 10-16 0889 197 343; 0877 197 342
011 ЯНЧО НЕСТОРОВ 9-17 052 607 825
237 ТОДОР МИЛКОВ 9-15 052 609 870, 1, 2
316 АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ 09 – 15 052 608 588
332 ПЕТРАНКА ДИМИТРОВА САМО НЕОТЛОЖНИ Записване на час  0898 529 321
7.04.20 147 ОГНЯН ШАРАБАНСКИ 9-17 052 60 65 79, 61 42 35
124 БОРИС ВАСИЛЕВ 9-16 0897 880 788
382 КАТЯ ПАУНОВА 10-14 052 602 860, 0898 525 457
194 АЛЕКСАНДЪР ГАНЧЕВ 9-17 052 607 697, 699 131, 607 698
195 ИЛИЯНА МАДЖУНОВА 10-14 Записване на час  052 607 727

0888 818 045; 0888 618 587

513 КРАСИМИРА КАНГАЛОВА 9-17 052 641 841, 0888 45 22 59
190 ЕЛЕНА ДИОНИСОВА 10-14 052 601 380
619 СТИЛИЯН ЧЕРНЕВ 10-16 0889 197 343; 0877 197 342
012 ДИАНА БЕЙЛЕРЯН 9-15 052 609 912; 0882 412 372
316 АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ 09 – 15 052 608 588
480 ДАНИЕЛА ВЪРЛЕВА 8,30-13 052 64 64 11
116 ЛЮДМИЛА ГОНОВА 9-13 052 60 90 58; 0878 485 728
767 ЛЮДМИЛА ТРЕНЧЕВА 9-17 0888 312 081
759 МАРИАНА ПОПОВА 10-17 052 806 888, 0878 660 888
332 ПЕТРАНКА ДИМИТРОВА САМО НЕОТЛОЖНИ Записване на час

0898 529 321

446 СТЕЛИАНА КОСТАДИНОВА 9-14 052 614 836; 0888 205 047
011 ЯНЧО НЕСТОРОВ 9-17 052 607 825
8.04.20 529 МАКСИМИЛИАН ДИНЧЕВ 9-17 052 608 445
316 АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ 09 – 15 052 608 588
194 АЛЕКСАНДЪР ГАНЧЕВ 9-17 052 607 697, 699 131, 607 698
195 ИЛИЯНА МАДЖУНОВА 10-14 Записване на час  052 607 727

0888 818 045; 0888 618 587

513 КРАСИМИРА КАНГАЛОВА 9-17 052 641 841, 0888 45 22 59
190 ЕЛЕНА ДИОНИСОВА 10-14 052 601 380
446 СТЕЛИАНА КОСТАДИНОВА 9-14 052 614 836; 0888 205 047
619 СТИЛИЯН ЧЕРНЕВ 10-16 0889 197 343; 0877 197 342
012 ДИАНА БЕЙЛЕРЯН 9-15 052 609 912; 0882 412 372
124 БОРИС ВАСИЛЕВ 9-16 0897 880 788
382 КАТЯ ПАУНОВА 10-14 052 602 860, 0898 525 457
116 ЛЮДМИЛА ГОНОВА 9-13 052 60 90 58; 0878 485 728
767 ЛЮДМИЛА ТРЕНЧЕВА 9-17 0888 312 081
759 МАРИАНА ПОПОВА 10-17 052 806 888, 0878 660 888
011 ЯНЧО НЕСТОРОВ 9-17 052 607 825
237 ТОДОР МИЛКОВ 9-15 052 609 870, 1, 2
480 ДАНИЕЛА ВЪРЛЕВА 8,30-13 052 64 64 11
332 ПЕТРАНКА ДИМИТРОВА САМО НЕОТЛОЖНИ Записване на час

0898 529 321

9.04.20 520 КАМЕН КОСТАДИНОВ 9-17 052 605 110
195 ИЛИЯНА МАДЖУНОВА 10-14 Записване на час  052 607 727

0888 818 045; 0888 618 587

316 АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ 09 – 15 052 608 588
194 АЛЕКСАНДЪР ГАНЧЕВ 9-17 052 607 697, 699 131, 607 698
124 БОРИС ВАСИЛЕВ 9-16 0897 880 788
012 ДИАНА БЕЙЛЕРЯН 9-15 052 609 912; 0882 412 372
382 КАТЯ ПАУНОВА 10-14 052 602 860, 0898 525 457
513 КРАСИМИРА КАНГАЛОВА 9-17 052 641 841, 0888 45 22 59
116 ЛЮДМИЛА ГОНОВА 9-13 052 60 90 58; 0878 485 728
767 ЛЮДМИЛА ТРЕНЧЕВА 9-17 0888 312 081
759 МАРИАНА ПОПОВА 10-17 052 806 888, 0878 660 888
190 ЕЛЕНА ДИОНИСОВА 10-14 052 601 380
480 ДАНИЕЛА ВЪРЛЕВА 8,30-13 052 64 64 11
446 СТЕЛИАНА КОСТАДИНОВА 052 614 836; 0888 205 047
619 СТИЛИЯН ЧЕРНЕВ 10-16 0889 197 343; 0877 197 342
011 ЯНЧО НЕСТОРОВ 9-17 052 607 825
332 ПЕТРАНКА ДИМИТРОВА САМО НЕОТЛОЖНИ Записване на час

0898 529 321

10.04.20 513 КРАСИМИРА КАНГАЛОВА 9-17 052 641 841, 0888 45 22 59
194 АЛЕКСАНДЪР ГАНЧЕВ 9-17 052 607 697, 699 131, 607 698
116 ЛЮДМИЛА ГОНОВА 9-13 052 60 90 58; 0878 485 728
195 ИЛИЯНА МАДЖУНОВА 10-14 Записване на час  052 607 727

0888 818 045; 0888 618 587

012 ДИАНА БЕЙЛЕРЯН 9-15 052 609 912; 0882 412 372
759 МАРИАНА ПОПОВА 10-17 052 806 888, 0878 660 888
767 ЛЮДМИЛА ТРЕНЧЕВА 9-17 0888 312 081
011 ЯНЧО НЕСТОРОВ 9-17 052 607 825
237 ТОДОР МИЛКОВ 9-15 052 609 870, 1, 2
316 АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ 09 – 15 052 608 588
124 БОРИС ВАСИЛЕВ 9-16 0897 880 788
480 ДАНИЕЛА ВЪРЛЕВА 8,30-13 052 64 64 11
190 ЕЛЕНА ДИОНИСОВА 10-14 052 601 380
446 СТЕЛИАНА КОСТАДИНОВА 9-14 052 614 836; 0888 205 047
619 СТИЛИЯН ЧЕРНЕВ 10-16 0889 197 343; 0877 197 342
382 КАТЯ ПАУНОВА 10-14 052 602 860, 0898 525 457
332 ПЕТРАНКА ДИМИТРОВА САМО НЕОТЛОЖНИ Записване на час

0898 529 321

13.04.20 572 КЪНЧО ИЦКОВ 9-17 052 611 888
759 МАРИАНА ПОПОВА 10-17 052 806 888, 0878 660 888
316 АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ 09 – 15 052 608 588
194 АЛЕКСАНДЪР ГАНЧЕВ 9-17 052 607 697, 699 131, 607 698
513 КРАСИМИРА КАНГАЛОВА 9-17 052 641 841, 0888 45 22 59
012 ДИАНА БЕЙЛЕРЯН 9-15 052 609 912; 0882 412 372
116 ЛЮДМИЛА ГОНОВА 9-13 052 60 90 58; 0878 485 728
767 ЛЮДМИЛА ТРЕНЧЕВА 9-17 0888 312 081
619 СТИЛИЯН ЧЕРНЕВ 10-16 0889 197 343; 0877 197 342
011 ЯНЧО НЕСТОРОВ 9-17 052 607 825
237 ТОДОР МИЛКОВ 9-15 052 609 870, 1, 2
124 БОРИС ВАСИЛЕВ 9-16 0897 880 788
480 ДАНИЕЛА ВЪРЛЕВА 8,30-13 052 64 64 11
446 СТЕЛИАНА КОСТАДИНОВА 9-14 052 614 836; 0888 205 047
382 КАТЯ ПАУНОВА 10-14 052 602 860, 0898 525 457
195 ИЛИЯНА МАДЖУНОВА 10-14 Записване на час  052 607 727

0888 818 045; 0888 618 587

332 ПЕТРАНКА ДИМИТРОВА САМО НЕОТЛОЖНИ Записване на час

0898 529 321

 

ДЕЖУРЕН НОТАРИУС В СЪДЕБЕН РАЙОН ДОБРИЧ

ДАТА РЕГ. №

В НК  на Р България

Име и фамилия
26.03.20 159 ПЛАМЕН МИНКОВ
27.03.20 330 РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ
30.03.20 084 ЦВЕТАН ИВАНОВ
31.03.20 160 ЮЛИЯН ДИМИТРОВ
1.04.20 519 ЮЛИЯНА ДЕМИРЕВА-КАДИКЯНОВА
2.04.20 158 ВЕСЕЛИН ТОМОВ
3.04.20 710 ДОБРОМИР СТЕФАНОВ
6.04.20 535 ДРАГОСТИН БАЙЧЕВ
7.04.20 301 ЕЛЕНА СТОЯНОВА
8.04.20 653 ЕВГЕНИЯ ЗАРКОВА
9.04.20 177 ИРЕНА ПЕНЕВА
10.04.20 756 МАРИЯ ВЕСЕЛИНОВА
13.04.20 159 ПЛАМЕН МИНКОВ

 

ДЕЖУРЕН НОТАРИУС В СЪДЕБЕН РАЙОН  ШУМЕН

ДАТА РЕГ. №

В НК  на Р България

Име и фамилия
26.03.20 724 МИЛЕНА  ДИМИТРОВА
27.03.20 024 СВЕТЛОЗАР СТОИЛОВ
30.03.20 716 ХРИСТИНА ТАБАКОВА
31.03.20 019 АСЯ АСЕНОВА
1.04.20 018 ВАЛЕНТИН ВЪКОВ
2.04.20 702 ГЕРГАНА ВЕЛИКОВА-ЦЕНОВА
3.04.20 715 ГЮНЕР ИЗЕТ АЙНАЛЪ
6.04.20 717 ЙОАНА СИМЕОНОВА
7.04.20 222 КОЛЬО МИТКОВ
8.04.20 709 МИГЛЕНА АТАНАСОВА
9.04.20 724 МИЛЕНА  ДИМИТРОВА
10.04.20 024 СВЕТЛОЗАР СТОИЛОВ
13.04.20 716 ХРИСТИНА ТАБАКОВА

 

ДЕЖУРЕН НОТАРИУС В СЪДЕБЕН РАЙОН  СИЛИСТРА

ДАТА РЕГ. №

В НК  на Р България

Име и фамилия
26.03.20 105 РУМЕН ТОДОРОВ
27.03.20 429 ДЕСИСЛАВА ПЕТРОВА
30.03.20 307 ЗЛАТКО НОТЕВ
31.03.20 704 НИКОЛА НИКОЛОВ
1.04.20 105 РУМЕН ТОДОРОВ
2.04.20 429 ДЕСИСЛАВА ПЕТРОВА
3.04.20 307 ЗЛАТКО НОТЕВ
6.04.20 704 НИКОЛА НИКОЛОВ
7.04.20 105 РУМЕН ТОДОРОВ
8.04.20 429 ДЕСИСЛАВА ПЕТРОВА
9.04.20 307 ЗЛАТКО НОТЕВ
10.04.20 704 НИКОЛА НИКОЛОВ
13.04.20 105 РУМЕН ТОДОРОВ

 

ДЕЖУРЕН НОТАРИУС   В СЪДЕБЕН РАЙОН ТЪРГОВИЩЕ

ДАТА РЕГ. №

В НК  на Р България

Име и фамилия
26.03.20 496 ПЕТЯ АНГЕЛОВА
27.03.20 735 СВЕТЛА ИВАНОВА
30.03.20 327 СВЕТОСЛАВ ГЕНЧЕВ
31.03.20 223 ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА
1.04.20 771 ДИЯНА ГОСПОДИНОВА
2.04.20 496 ПЕТЯ АНГЕЛОВА
3.04.20 735 СВЕТЛА ИВАНОВА
6.04.20 327 СВЕТОСЛАВ ГЕНЧЕВ
7.04.20 223 ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА
8.04.20 771 ДИЯНА ГОСПОДИНОВА
9.04.20 496 ПЕТЯ АНГЕЛОВА
10.04.20 735 СВЕТЛА ИВАНОВА
13.04.20 327 СВЕТОСЛАВ ГЕНЧЕВ

 

ДЕЖУРЕН НОТАРИУС В СЪДЕБЕН РАЙОН  РАЗГРАД

ДАТА РЕГ. №

В НК  на Р България

Име и фамилия
26.03.20 282 БОЙЧО КОСТОВ
27.03.20 312 ВИОЛЕТА ТОДОРОВА
30.03.20 740 ВИКТОР ВЕЛИКОВ
31.03.20 755 ЕВА   ДОБРЕВА
1.04.20 291 НЕВЕНА СТОЯНОВА
2.04.20 380 РОСИЦА  КИРИЛОВА
3.04.20 378 РОСКА ИВАНОВА
6.04.20 282 БОЙЧО КОСТОВ
7.04.20 312 ВИОЛЕТА ТОДОРОВА
8.04.20 740 ВИКТОР ВЕЛИКОВ
9.04.20 755 ЕВА   ДОБРЕВА
10.04.20 291 НЕВЕНА СТОЯНОВА
13.04.20 380 РОСИЦА КИРИЛОВА

 

ДЕЖУРЕН НОТАРИУС В СЪДЕБЕН РАЙОН КАВАРНА

ДАТА РЕГ. №

В НК  на Р България

Име и фамилия
26.03.20 538 ПЕТЪР МАРКОВСКИ
27.03.20 091 СОФКА АНДОНОВА
30.03.20 035 ЙОРДАН ПАВЛОВ
31.03.20 538 ПЕТЪР МАРКОВСКИ
1.04.20 091 СОФКА АНДОНОВА
2.04.20 035 ЙОРДАН ПАВЛОВ
3.04.20 538 ПЕТЪР МАРКОВСКИ
6.04.20 091 СОФКА АНДОНОВА
7.04.20 035 ЙОРДАН ПАВЛОВ
8.04.20 538 ПЕТЪР МАРКОВСКИ
9.04.20 091 СОФКА АНДОНОВА
10.04.20 035 ЙОРДАН ПАВЛОВ
13.04.20 538 ПЕТЪР МАРКОВСКИ

 

ДЕЖУРЕН НОТАРИУС В СЪДЕБЕН РАЙОН БАЛЧИК

ДАТА РЕГ. №

В НК  на Р България

Име и фамилия
26.03.20 109 ОБРЕТЕН ОБРЕТЕНОВ
27.03.20 314 СВЕТЛИН ИЛЧЕВ
30.03.20 757 КЕРИНА ИВАНОВА
31.03.20 109 ОБРЕТЕН ОБРЕТЕНОВ
1.04.20 314 СВЕТЛИН ИЛЧЕВ
2.04.20 757 КЕРИНА ИВАНОВА
3.04.20 109 ОБРЕТЕН ОБРЕТЕНОВ
6.04.20 314 СВЕТЛИН ИЛЧЕВ
7.04.20 757 КЕРИНА ИВАНОВА
8.04.20 109 ОБРЕТЕН ОБРЕТЕНОВ
9.04.20 314 СВЕТЛИН ИЛЧЕВ
10.04.20 757 КЕРИНА ИВАНОВА
13.04.20 109 ОБРЕТЕН ОБРЕТЕНОВ

 

ДЕЖУРЕН НОТАРИУС В СЪДЕБЕН РАЙОН ПОПОВО

ДАТА РЕГ. №

В НК  на Р България

Име и фамилия
26.03.20 497 ЮЛИЯН ЙОРДАНОВ
27.03.20 495 ЕЛКА ДИМИТРОВА
30.03.20 680 ПОЛИНА ДИМИТРОВА
31.03.20 780 СНЕЖА СИМЕОНОВА-БУКРЕЕВА
1.04.20 497 ЮЛИЯН ЙОРДАНОВ
2.04.20 495 ЕЛКА ДИМИТРОВА
3.04.20 680 ПОЛИНА ДИМИТРОВА
6.04.20 780 СНЕЖА СИМЕОНОВА-БУКРЕЕВА
7.04.20 497 ЮЛИЯН ЙОРДАНОВ
8.04.20 495 ЕЛКА ДИМИТРОВА
9.04.20 680 ПОЛИНА ДИМИТРОВА
10.04.20 780 СНЕЖА СИМЕОНОВА-БУКРЕЕВА
13.04.20 497 ЮЛИЯН ЙОРДАНОВ

 

ДЕЖУРЕН НОТАРИУС В СЪДЕБЕН РАЙОН  ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

ДАТА РЕГ. №

В НК  на Р България

Име и фамилия
26.03.20 661 ЮЛИЯНА СЕМЕРДЖИЕВА
27.03.20 592 СВЕТЛОЗАР НИКОЛОВ
30.03.20 661 ЮЛИЯНА СЕМЕРДЖИЕВА
31.03.20 592 СВЕТЛОЗАР НИКОЛОВ
1.04.20 661 ЮЛИЯНА СЕМЕРДЖИЕВА
2.04.20 592 СВЕТЛОЗАР НИКОЛОВ
3.04.20 661 ЮЛИЯНА СЕМЕРДЖИЕВА
6.04.20 592 СВЕТЛОЗАР НИКОЛОВ
7.04.20 661 ЮЛИЯНА СЕМЕРДЖИЕВА
8.04.20 592 СВЕТЛОЗАР НИКОЛОВ
9.04.20 661 ЮЛИЯНА СЕМЕРДЖИЕВА
10.04.20 592 СВЕТЛОЗАР НИКОЛОВ
13.04.20 661 ЮЛИЯНА СЕМЕРДЖИЕВА

 

ДЕЖУРЕН НОТАРИУС В СЪДЕБЕН РАЙОН  ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

ДАТА РЕГ. №

В НК  на Р България

Име и фамилия
26.03.20 313 СНЕЖИНА ЖЕЛЕВА
27.03.20 176 БОЯН БОРИСОВ
30.03.20 313 СНЕЖИНА ЖЕЛЕВА
31.03.20 176 БОЯН БОРИСОВ
1.04.20 313 СНЕЖИНА ЖЕЛЕВА
2.04.20 176 БОЯН БОРИСОВ
3.04.20 313 СНЕЖИНА ЖЕЛЕВА
6.04.20 176 БОЯН БОРИСОВ
7.04.20 313 СНЕЖИНА ЖЕЛЕВА
8.04.20 176 БОЯН БОРИСОВ
9.04.20 313 СНЕЖИНА ЖЕЛЕВА
10.04.20 176 БОЯН БОРИСОВ
13.04.20 313 СНЕЖИНА ЖЕЛЕВА

 

ДЕЖУРЕН НОТАРИУС В СЪДЕБЕН РАЙОН  ДЕВНЯ

ДАТА РЕГ. №

В НК  на Р България

Име и фамилия
24.03.20 465 ВЕЛИН МАЙСТОРОВ
25.03.20 226 АЛЕКСАНДЪР НИКИТОВ
26.03.20 465 ВЕЛИН МАЙСТОРОВ
27.03.20 226 АЛЕКСАНДЪР НИКИТОВ
30.03.20 465 ВЕЛИН МАЙСТОРОВ
31.03.20 226 АЛЕКСАНДЪР НИКИТОВ
1.04.20 465 ВЕЛИН МАЙСТОРОВ
2.04.20 226 АЛЕКСАНДЪР НИКИТОВ
3.04.20 465 ВЕЛИН МАЙСТОРОВ
6.04.20 226 АЛЕКСАНДЪР НИКИТОВ
7.04.20 465 ВЕЛИН МАЙСТОРОВ
8.04.20 226 АЛЕКСАНДЪР НИКИТОВ
9.04.20 465 ВЕЛИН МАЙСТОРОВ
10.04.20 226 АЛЕКСАНДЪР НИКИТОВ
13.04.20 465 ВЕЛИН МАЙСТОРОВ

 

ДЕЖУРЕН НОТАРИУС В СЪДЕБЕН РАЙОН  ДУЛОВО

ДАТА РЕГ. №

В НК  на Р България

Име и фамилия
26.03.20 657 КАЛИН ГЕОРГИЕВ
27.03.20 351 КОНСТАНТИН КОСТОВ
30.03.20 657 КАЛИН ГЕОРГИЕВ
31.03.20 351 КОНСТАНТИН КОСТОВ
1.04.20 657 КАЛИН ГЕОРГИЕВ
2.04.20 351 КОНСТАНТИН КОСТОВ
3.04.20 657 КАЛИН ГЕОРГИЕВ
6.04.20 351 КОНСТАНТИН КОСТОВ
7.04.20 657 КАЛИН ГЕОРГИЕВ
8.04.20 351 КОНСТАНТИН КОСТОВ
9.04.20 657 КАЛИН ГЕОРГИЕВ
10.04.20 351 КОНСТАНТИН КОСТОВ
13.04.20 657 КАЛИН ГЕОРГИЕВ

 

ДЕЖУРЕН НОТАРИУС В СЪДЕБЕН РАЙОН ИСПЕРИХ

ДАТА РЕГ. №

В НК  на Р България

Име и фамилия
26.03.20 254 РАДОМИР АЛЕКСАНДРОВ
27.03.20 688 ПЛАМЕН АНГЕЛОВ
30.03.20 254 РАДОМИР АЛЕКСАНДРОВ
31.03.20 688 ПЛАМЕН АНГЕЛОВ
1.04.20 254 РАДОМИР АЛЕКСАНДРОВ
2.04.20 688 ПЛАМЕН АНГЕЛОВ
3.04.20 254 РАДОМИР АЛЕКСАНДРОВ
6.04.20 688 ПЛАМЕН АНГЕЛОВ
7.04.20 254 РАДОМИР АЛЕКСАНДРОВ
8.04.20 688 ПЛАМЕН АНГЕЛОВ
9.04.20 254 РАДОМИР АЛЕКСАНДРОВ
10.04.20 688 ПЛАМЕН АНГЕЛОВ
13.04.20 254 РАДОМИР АЛЕКСАНДРОВ

 

ДЕЖУРЕН НОТАРИУС В СЪДЕБЕН РАЙОН ОМУРТАГ е нотариус СВЕТЛАНА ЙОРДАНОВА с рег. номер в НК на Р България 674

ДЕЖУРЕН НОТАРИУС В СЪДЕБЕН РАЙОН КУБРАТ

ДАТА РЕГ. №

В НК  на Р България

Име и фамилия
26.03.20 573 ИВАНКА БАШЕВА-ЙОРДАНОВА
27.03.20 004 СЕЙХАН САДЪК
30.03.20 728 БАХТИШЕН БАСРИ
31.03.20 573 ИВАНКА БАШЕВА-ЙОРДАНОВА
1.04.20 004 СЕЙХАН САДЪК
2.04.20 728 БАХТИШЕН БАСРИ
3.04.20 573 ИВАНКА БАШЕВА-ЙОРДАНОВА
6.04.20 004 СЕЙХАН САДЪК
7.04.20 728 БАХТИШЕН БАСРИ
8.04.20 573 ИВАНКА БАШЕВА-ЙОРДАНОВА
9.04.20 004 СЕЙХАН САДЪК
10.04.20 728 БАХТИШЕН БАСРИ
13.04.20 573 ИВАНКА БАШЕВА-ЙОРДАНОВА

 

ДЕЖУРЕН НОТАРИУС В СЪДЕБЕН РАЙОН  НОВИ ПАЗАР

ДАТА РЕГ. №

В НК  на Р България

Име и фамилия
26.03.20 690 ТОНКА СЛАВОВА
27.03.20 682 КАЛОЯН ЯНАКИЕВ
30.03.20 662 МАРИЕЛА СТАМЕНОВА
31.03.20 346 ПЕТЪР АБАДЖИЕВ
1.04.20 690 ТОНКА СЛАВОВА
2.04.20 682 КАЛОЯН ЯНАКИЕВ
3.04.20 662 МАРИЕЛА СТАМЕНОВА
6.04.20 346 ПЕТЪР АБАДЖИЕВ
7.04.20 690 ТОНКА СЛАВОВА
8.04.20 682 КАЛОЯН ЯНАКИЕВ
9.04.20 662 МАРИЕЛА СТАМЕНОВА
10.04.20 346 ПЕТЪР АБАДЖИЕВ
13.04.20 690 ТОНКА СЛАВОВА

 

 

 

ДЕЖУРЕН НОТАРИУС  В СЪДЕБЕН РАЙОН ПРОВАДИЯ

ДАТА РЕГ. №

В НК  на Р България

Име и фамилия
26.03.20 663 СИЯНА ЖЕЛЕВА
27.03.20 333 ЗОЯ АВРАМОВА
30.03.20 225 ИЛКО КЪНЕВ
31.03.20 773 МАРИЯ  ЯКИМОВА
1.04.20 663 СИЯНА ЖЕЛЕВА
2.04.20 333 ЗОЯ АВРАМОВА
3.04.20 225 ИЛКО КЪНЕВ
6.04.20 773 МАРИЯ  ЯКИМОВА
7.04.20 663 СИЯНА ЖЕЛЕВА
8.04.20 333 ЗОЯ АВРАМОВА
9.04.20 225 ИЛКО КЪНЕВ
10.04.20 773 МАРИЯ  ЯКИМОВА
13.04.20 663 СИЯНА ЖЕЛЕВА

 

ДЕЖУРЕН НОТАРИУС В СЪДЕБЕН РАЙОН ТЕРВЕЛ

ДАТА РЕГ. №

В НК  на Р България

Име и фамилия
26.03.20 191 РУМЕН ДАПКОВ
27.03.20 174 ДОБРОМИР ПЪКОВ
30.03.20 191 РУМЕН ДАПКОВ
31.03.20 174 ДОБРОМИР ПЪКОВ
1.04.20 191 РУМЕН ДАПКОВ
2.04.20 174 ДОБРОМИР ПЪКОВ
3.04.20 191 РУМЕН ДАПКОВ
6.04.20 174 ДОБРОМИР ПЪКОВ
7.04.20 191 РУМЕН ДАПКОВ
8.04.20 174 ДОБРОМИР ПЪКОВ
9.04.20 191 РУМЕН ДАПКОВ
10.04.20 174 ДОБРОМИР ПЪКОВ
13.04.20 191 РУМЕН ДАПКОВ

 

 

 

ДЕЖУРЕН НОТАРИУС В СЪДЕБЕН РАЙОН ТУТРАКАН

ДАТА РЕГ. №

В НК  на Р България

Име и фамилия
26.03.20 648 МОНИКА КОЙЧЕВА
27.03.20 738 НЕВИН  АЛИБРЯМ
30.03.20 315 АНЕЛИЯ  РАЕВА
31.03.20 648 МОНИКА КОЙЧЕВА
1.04.20 738 НЕВИН  АЛИБРЯМ
2.04.20 315 АНЕЛИЯ  РАЕВА
3.04.20 648 МОНИКА КОЙЧЕВА
6.04.20 738 НЕВИН  АЛИБРЯМ
7.04.20 315 АНЕЛИЯ  РАЕВА
8.04.20 648 МОНИКА КОЙЧЕВА
9.04.20 738 НЕВИН  АЛИБРЯМ
10.04.20 315 АНЕЛИЯ  РАЕВА
13.04.20 648 МОНИКА КОЙЧЕВА