ДЕЖУРНИ НОТАРИУСИ

ДЕЖУРЕН НОТАРИУС
– в сряда от 17 до 19 часа
– в събота от 10 до 14 часа

Дата

Име, презиме, фамилия

Рег.N

Адрес на кантората

телефон

2.10.2019

до 19 часа

 

Николай Дюлгеров

 

484

 

бул. „Приморски“ № 27, офис № II

 

052/ 655 699

5.10.2019

от 10 до 14 ч.

 

Николай Дюлгеров

 

484

 

бул. „Приморски“ № 27, офис № II

 

052/ 655 699

9.10.2019

до 19 часа

 

Росица Табакова

 

148

 

ул. „Петър Парчевич” 7

 

052/ 60 12 93

0889 996 817

12.10.2019

от 10 до 14 ч.

 

Росица Табакова

 

148

 

ул. „Петър Парчевич” 7

 

052/ 60 12 93

0889 996 817

16.10.2019

до 19 часа

Янчо Несторов

011

ул. „Мария Луиза“ 4

052/ 607 825 052/ 607 826

19.10.2019

от 10 до 14 ч.

Янчо Несторов

011

ул. „Мария Луиза“ 4

052/ 607 825 052/ 607 826

23.10.2019

до 19 часа

Ана Николова-Пачолова

537

ул. „Драгоман №33”, ет.2

052/ 601 735, 052/ 610 608

26.10.2019

от 10 до 14 ч.

Ана Николова-Пачолова

537

ул. „Драгоман №33”, ет.2

052/ 601 735, 052/ 610 608

30.10.2019

до 19 часа

Александър Ганчев

194

ул. „Братя Шкорпил” 14

052/ 607 697, 052/ 699 131, 052/ 607 698

2.11.2019

от 10 до 14 ч.

Александър Ганчев

194

ул. „Братя Шкорпил” 14

052/ 607 697, 052/ 699 131, 052/ 607 698

6.11.2019

до 19 ч.

Мариана Попова

759

бул. „Княз Борис I“ № 84

052/ 806 888, 0878 660 888

9.11.2019

от 10 до 16 ч.

Мариана Попова

759

бул. „Княз Борис I“ № 84

052/ 806 888, 0878 660 888