РНК – ВАРНА

В РЕГИОНАЛНА НОТАРИАЛНА КОЛЕГИЯ – ВАРНА членуват нотариусите с район на действие – Апелативен съд град Варна, който обхваща
следните Окръжни съдилища:
ВАРНА, ДОБРИЧ, РАЗГРАД, СИЛИСТРА, ТЪРГОВИЩЕ, ШУМЕН.
Председател на РНК – Варна
е нотариус Петър Петров, рег. № 224, с район на действие РС гр. Варна.
Приемното време е вторник и четвъртък
от 10:00 до 12:00 часа.

Ролята на нотариуса е да бъде независим, неутрален и безпристрастен защитник на всички страни по едно нотариално производство. Задължение му е да съблюдава интересите на всички участници и тези на държавата, и общината.
През призмата на съблюдаваните от него закон и добри нрави, нотариусът е “съдия на ситуацията”.