НОТАРИУСИ С РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ

ГР.ВАРНА

Александър Александров Александров
Адрес: ул. Мусала”№ 2, ет. 1, ап. 5
рег. №: 316;
Телефон: 052/608 588;
Дата на вписване: 16.9.1998  

Александър Тодоров Ганчев
Адрес: ул. Братя Шкорпил” № 14
рег. №: 194;
Телефон: 052/607 697, 699131, 052/607 698;
E-mail: alex.ganchev@gmail.com;
Дата на вписване: 14.9.1998  

Ана Николова Николова-Пачолова
Адрес: ул. Драгоман 33, ет.2
рег. №: 537;
Телефон: 052/601 735, 052/610 608;
E-mail: a.pacholova@abv.bg;
Дата на вписване: 23.2.2008 

Борис Димитров Василев
Адрес: бул. Съборни” № 38, ет. 1
рег. №: 124;
Телефон: 052/60 76 96;
E-mail: notarius124@gmail.com;
Дата на вписване: Дата на вписване: 31.8.1998 

Ваня Георгиева Георгиева
Адрес: ул. Поп Харитон № 5, ет. 2
рег. №: 549
Телефон: 052/ 605 739
E-mail: vgg@gbg.bg notarius549
Дата на вписване: 20.12.2008 

Веселин Михайлов Петров
Адрес: ул. Ивайло № 2, офис 1
рег. №: 205
Телефон: 052/60 17 37
Дата на вписване: 9.9.1998; 

Веселина Христова Апостолова
Адрес: ул. „Драгоман“ № 25, ет. 1, офис 2
рег. №: 244
Телефон: 052/63 80 08
Дата на вписване: 11.9.1998                                         

Виктория Илиева Дякова
Адрес: бул. Мария Луиза” № 21, ет. 1
рег. №: 115
Телефон: 052/630 130
E-mail: v.v.d@mail.bg
Дата на вписване: 27.8.1998 

Георги Лазаров Икономов
рег. №: 213
Забележка: нотариусът е заличен на осн. чл 35, ал. 2 от ЗННД. Архивът е предаден на нотариус Павлина Симеонова, рег. № 335, с район на действие – съдебен район на РС-Варна, считано от 09.11.2016 г. 

Даниела Стефанова Върлева
Адрес: ул.Преслав № 6, ет.1 и 2
рег. №: 480
Телефон: 052/64 64 11
 E-mail: daniela_varleva@abv.bg 

Диана Борисова Бейлерян
Адрес: ул. „Радко Димитриев“ 7, ет. 4
рег. №: 012
Телефон: 0882 412 372
E-mail: beilerian@abv.bg
Дата на вписване: 24.8.1998г. 

Диана Янкова Стоянова
Адрес: ул.Княз Александър Батенберг“ № 6, ет.2
рег. №: 192
Телефон: 052/ 608 761, 052/ 608 760, 608 005
Дата на вписване: 8.9.1998г. 

Ева Георгиева Добрева
Адрес: ул. „Ян Хунияди” № 59, ет. 2, офис 1 и 4
рег. №: 755
Телефон: 052 60 28 60; 0895 05 44 57;
E-mail: notarius.dobreva@gmail.com
Дата на вписване: 11.5.2019;
Забележка: Промяна на района на действие от съдебен район на РС-Разград в съдебен район на РС-Варна, считано от 02.10.2021 г., съгласно решение на СН (Протокол № 11/14.09.2021 г.). Архивът е предаден на Севил Ремзиева – съдия по вписванията при РС-Разград, на 01.10.2021 г. Промяна адреса на нотариалната кантора, считано от 20.05.2022 г. 

Елена Здравкова Дионисова
Адрес: бул. Сливница” № 47, партер
рег. №: 190;
Телефон: 052/ 601 380;
E-mail: dionissova@yahoo.com;
Дата на вписване: 7.9.1998 

Жана Костадинова Тикова
Адрес: бул. Осми приморски полк №50, ет. 2, офис 2
рег. №: 214;
Телефон: 052/ 607 418, 052/ 607 419;
Дата на вписване: 9.9.1998 

Жельо Костов Костов
Адрес: ул. Драган Цанков 12                                                                                   
рег. №: 149;
Телефон: 052/ 607 965;
E-mail: jeliokostov@hotmail.com;
Дата на вписване: 1.9.1998 

Ивелина Драгославова Обретенова
Адрес: ул. Осми Приморски Полк “ № 54,ет.3, офис № 14, в сградата на „Central point“
рег. №: 561;
Телефон: 052/33 33 78;
E-mail: notar561@mbox.contact.bg;
Дата на вписване: 20.12.2008 

Илияна Григорова Маджунова – Монева
Адрес: бул. Княз Борис І” № 59
рег. №: 195;
Телефон: 052/ 607 727;
E-mail: madjunova@yahoo.com;
Дата на вписване: 14.9.1998 

Калоян Пенчев Иванов
Адрес: ул. Драган Цанков” № 4, ет. 1
рег. №: 336
Телефон: 052/ 600 295
E-mail: nkaloyan@abv.bg
Дата на вписване: 12.2.2000 

Камен Петков Костадинов
Адрес: ул. Генерал Колев № 27
рег. №: 520;
Телефон: 052/ 605 110;
E-mail: kostadinov@abv.bg;
Дата на вписване: 13.11.2004г. 

Катя Тонева Паунова – Димитрова
Адрес: ул. Черни връх” № 3, офис 2
рег. №: 382;
Телефон: 052/ 602 860, 0898/ 525 457; 0898/ 602 960; 0898/ 602 860
E-mail: paunova382@gmail.com;
Дата на вписване: 12.2.2000г. 

Красимира Георгиева Кангалова
Адрес: ул. „Екзарх Йосиф” 1, ет. 1
рег. №: 513;
Телефон: 052/ 641 841, 0888/ 45 22 59;
E-mail: kangkras@abv.bg;
Дата на вписване: 13.11.2004г. 

Кънчо Ицков Ицков
Адрес: ул. „Неофит Бозвели” № 9, ет. 2, офис № 1
рег. №: 572;
Телефон: 052/ 611 888;
E-mail: notarius.ickov@abv.bg;
Дата на вписване: 20.12.2008г. 

Людмила Паскалева Богословова-Гонова
Адрес: бул. „Владислав Варненчик“ № 106, ет. 1, обект № 3                                             
рег. №: 116;
Телефон: 052/ 60 90 58; 0878 48 57 27
E-mail: gonova@abv.bg;
Дата на вписване: 27.8.1998г.
Забележка: Промяна адреса на нот. кантора, съгласно решение на СН (Протокол № 13/14.11.2015 г.), считано от 14.11.2015 г., промяна на адм. адрес считано от 03.02.2016г. Промяна на адреса на нотариалната кантора, считано от 27.04.2020г. 

Людмила Петрова Тренчева
Адрес: ул. „Цар Симеон I“ № 6, ет. 1, ап. №7
рег. №: 767;
Телефон: 0888 31 20 81
E-mail: l.trencheva@gmail.com; l.trencheva767@notary-chamber.bg;
Дата на вписване: 11.5.2019; 
Максимилиан  Петков Динчев
Адрес: ул.Братя Шкорпил“ № 26, ет.3, офис 11
рег. №: 529
Телефон: 052/ 608 445;
E-mail: maxi_dinchev@abv.bg;
Дата на вписване: 26.1.2007 

Мариана Георгиева Попова
Адрес: бул. „Княз Борис I“ № 84
рег. №: 759;
Телефон: 052/ 806 888, 0878 660 888;
E-mail: popovva@abv.bg; notary759@gmail.com;
Дата на вписване: 11.5.2019 

Марина Янчева Ташева
рег. №: 334;
E-mail: notarius334@mail.bg;
Дата на вписване: 12.2.2000
Забележка: Промяна района на действие от РС-Варна в РС-София, считано от 13.04.2018 г. Архивът е предаден на нотариус Орлин Стефанов, рег. № 196 на 06.03.2018 г. 

Наталия Баева Стоева
Адрес: ул. Драгоман” № 32, ет. 1
рег. №: 114;
Телефон: 052/ 630 230, 052/ 60 35 24;
E-mail: notarius_stoeva@abv.bg;
Дата на вписване: 27.8.1998 

Николай Стоянов Дюлгеров
Адрес: бул. „Приморски“ № 27, офис № II
рег. №: 484;
Телефон: 052/ 655 699;
E-mail: notary_484@yahoo.com;
Дата на вписване: 13.11.2004,
Забележка: Промяна на адреса на нот. кантора считано от 10.04.2019 г.
 

Огнян Димитров Шарабански
Адрес: бул. Владислав Варненчик” № 110, ет. 2, офис № 5
рег. №: 147;
Телефон: 052/ 60 65 79, 052/ 61 42 35;
E-mail: sharabanski@abv.bg;
Дата на вписване: 1.9.1998г. 

Орлин Якимов Стефанов
Адрес: ул. Поп Харитон” № 4
рег. №: 196;
Телефон: 052/ 617 895;
Дата на вписване: 14.9.1998г. 

Павлина Нейчева Симеонова
Адрес: бул. Мария Луиза 48, вх. В, ет. 3, ап. 30
рег. №: 335;
Телефон: 052/ 60 15 87, 052/ 633 663, 630 660;
E-mail: notarius_335@abv.bg;
Дата на вписване: 12.2.2000г. 

Петранка Иванова Димитрова
Адрес: бул. Владислав Варненчик” № 55, ет. 3, офис 3
рег. №: 332;
Телефон: 052/ 60 12 26;
Дата на вписване: 11.10.1998г. 

Петър Стоянов Петров
Адрес: ул. Иван Вазов” № 17, ет. 1
рег. №: 224;
Телефон: 052/ 60 81 07;
E-mail: petrov@notarybg.com;
Дата на вписване: 9.9.1998г. 

Полина Недялкова Миткова
Адрес: бул. „Чаталджа“ № 20, вх. Б“, офис № 9
рег. №: 478;
Телефон: 052/ 620 622, 052/ 620 553;
E-mail: notarius478@abv.bg;
Дата на вписване: 13.11.2004г. 

Роза Христова Кожухарова
Адрес: бул. Сливница 129, ет. 1, ап. 2
рег. №: 212;
Телефон: 052/ 63 66 62;
Дата на вписване: 9.9.1998г. 

Росица Колева Табакова
рег. №: 148;
Дата на вписване: 1.9.1998г.;
Забележка:Заличена на осн. чл. 35, т. 2 от ЗННД, съгласно решение на СН (Протокол № 6/12.04.2021 г.), считано от 04.04.2021 г. Архивът е предаден на нотариус Людмила Тренчева, рег. № 767, с район на действие – съдебен район на РС-Варна, на 20.04.2021 г. 

Светлана Димчева Димова
Адрес: бул. Съборни 12
рег. №: 363;
Телефон: 052/ 632 087;
E-mail: sdd@abv.bg
Дата на вписване: 12.2.2000г. 

Светлана Райчева Стойчева
Адрес: ул. Архимандрит Филарет 10, ет. 2, ап. 1
рег. №: 193;
Телефон: 052/624 641, 052/611 588;
E-mail: stoicheva193_notar@abv.bg;
Дата на вписване: 8.9.1998г. 

Стелиана Александрова Костадинова – Събева
Адрес: ул. Г. Бенковски 11, ет. 1, ап. 1
рег. №: 446;
Телефон: 052/ 61 48 36;
E-mail: stelanotar@abv.bg;
Дата на вписване: 25.3.2000г. 

Стилиян Димитров Чернев
Адрес: ул. „Шейново“ № 1
рег. №: 619;
Телефон: 0889 197 343; 0877 197 342
E-mail: notarius619@abv.bg, s.chernev619@notary-chamber.bg
Дата на вписване: 24.01.2009г.
Забележка: Промяна на района на действие, въз основа на Заповед № ЛС-И-1198/15.12.2010 г. е преместен от РС-Русе в РС Трявна, считано от 17.02.2010г. Архивът на нотариуса е предаден на нотариус Иглика Кирилова, рег. № 618 на НК, на 09.02.2010 г. Промяна на района на действие от РС-Трявна в РС-Варна, считано от 23.08.2018 г. Архивът на нотариуса е предаден на Боряна Казасова-Драмова – съдия по вписванията при РС-Трявна на 15.08.2018 г. 

Тодор Пенчев Велев 
рег. №: 479 
Дата на вписване: 13.11. 2004 г. 
Забележка: починал на 07.06.2013 г. архивът е предаден на нот. Анна Николова – Пачолова, рег. № 537, РС Варна 

Тодор Милков Милков
Адрес: бул. „Цар Освободител” № 23, ет. 1
рег. №: 237;
Телефон: 052/ 609 870, 1, 2;
E-mail: kantora@notariusmilkov.bg;
Дата на вписване: 9.9.1998г. 

Юлия Тодорова Каменова – Костадинова
Адрес: бул. Владислав Варненчик № 16, вх.А, ет.1, ап.8
рег. №: 434;
Телефон: 052/ 63 18 18, 052/ 63 88 88;
Дата на вписване: 12.2.2000г. 

Янчо Димитров Несторов
Адрес: ул. Мария Луиза” № 4
рег. №: 011;
Телефон: 052/ 607 825, 052/ 607 826;
E-mail: yancho_nestorov@abv.bg;
Дата на вписване: 24.8.1998г. 

ГР.ШУМЕН

Ася Николова Асенова
Адрес: пл. Освобождение 12, ет. 2
рег. №: 019;
Телефон: 054/802 797, 054/82 20 52;
E-mail: notarius19@ro-ni.net;
Дата на вписване: 24.8.1998, Помощник-нотариус по заместване:  Милена Христова Димитрова;

Валентин Парушев Въков
Адрес: ул. Сан Стефано 1-A, п.к. 205
рег. №: 018;
Телефон: 054/802 841;
E-mail: notar_018_vakov@mail.bg;
Дата на вписване: 24.8.1998, Помощник-нотариус по заместване: Румен Парушев Въков;

Гергана Христова Великова-Ценова
Адрес: ул. „Цар Калоян“ № 3, ет. 1, офис А
рег. №: 702;
Телефон: 054/80 00 49, 0899/ 88 64 91
Факс:  054/80 00 49
E-mail: notary.velikova@gmail.com, g.velikova702@notary-chamber.bg
Дата на вписване: 29.5.2016, Помощник-нотариус по заместване:
Даниела Симеонова Величкова, срок на заместване 2 (две) години,
считано от 19.12.2018 г. до 19.12.2020 г.

Гюнер Изет Айналъ
Адрес: ул. „Добри Войников“ № 9, ет. 2, офис № 5
Рег. номер: 715
Телефон: 0899364616
Имейл: notarius.gyuner@mail.bg, g.ajnala715@notary-chamber.bg
Дата на вписване: 29.1.2017

Йоана Орлинова Симеонова
Адрес: ул. Съединение 113, ет. 1, офис № 2
Рег. номер: 717
Телефон: 054/800 055, 0888/ 61 12 20
Имейл: notary717@gmail.com, j.simeonova717@notary-chamber.bg
Дата на вписване: 29.1.2017, Помощник-нотариус: Асен Илиянов Топалов, без право на заместване

Кольо Тодоров Митков
Адрес: ул. Съединение 109
рег. №: 222;
Телефон: 054/80 28 78;
Дата на вписване: 9.9.1998, Помощник-нотариус по заместване: Веселина Колева Тодорова-Татарска;

Миглена Иванова Атанасова
Адрес: ул. „Съединение“ № 76
Рег. №: 709
Телефон: 054/802 684, 0885/14 57 06
Имейл: notarius.atanasova@gmail.com, m.atanasova709@notary-chamber.bg
Дата на вписване: 27.11.2016

Райна Добринова Добрева-Иванова
Адрес: ул. „Лайош Кошут“ № 1, ет. 1
Рег. №: 714
Телефон: 054/810006
Имейл:  r.ivanova.notary.714@gmail.com
Дата на вписване: 29.1.2017

Светлозар Димитров Стоилов
Адрес: ул. Добри Войников 9 – 13, офис № 1
рег. №: 024;
Телефон: 054/800 811, 054/2 21 20;
E-mail: nabata_svetljost@abv.bg;
Дата на вписване: 27.8.1998

Христина Славчева Иванова-Табакова
Адрес: ул. „Съединение“ № 109 партер
рег. №: 716;
Телефон: 0896 707203;
E-mail: hr.tabakova@abv.bg;
notarytabakova@abv.bg
Дата на вписване: 29.1.2017
Помощник – нотариус: Дияна Стефанова

Ася Николова Асенова
Адрес:пл. Освобождение 12, ет. 2
рег. №: 019;
Телефон: 054/802 797, 054/82 20 52;
E-mail: notarius19@ro-ni.net;
Дата на вписване: 24.8.1998

Милена Христова Димитрова
Адрес: пл. Освобождение № 12, ет. 2
рег. №: 724;
Телефон: 054/822 052, 0888 975 109;
E-mail: hristova.milena@gmail.com;

ГР.ТЪРГОВИЩЕ

Галя Иванова Георгиева
Адрес: ул. Иван Асен № 1 – партер
рег. №: 223;
Телефон: 0601/6 26 71;
E-mail: georgieva_notari@abv.bg;
Дата на вписване: 9.9.1998;

Дияна Николова Господинова
Адрес: ул. „Стефан Караджа“ № 4
рег. №: 771;
Телефон: 0601/6 16 08;
E-mail: d_inova@abv.bg;
Дата на вписване: 11.5.2019;

Кинка Пенева Генчева
Адрес: ТЪРГОВИЩЕ
рег. №: 317;
Дата на вписване: 30.9.1998
Забележка: Заличена на основание чл. 35, т. 2 от ЗННД, считано от 28.12.2018 г.

Петя Славчева Ангелова
Адрес: ул. Стефан Караджа 6 А
рег. №: 496;
Телефон: 0601/6 28 77;
E-mail: psa@mail.orbitel.bg;
Дата на вписване: 28.1.2005, Помощник-нотариус по заместване: Янита Милчева Петрова;

Светла Иванова Иванова
Адрес: ул. „Стефан Караджа“ №5, ет. 1
рег. №: 735;
Телефон: 0894368313
E-mail: svetla_mincheva@mail.bg; s.ivanova735@notary-chamber.bg
Дата на вписване: 13 Апр. 2019 г.

Светослав Иванов Генчев
Адрес: ул. Стефан Караджа 4, партер
рег. №: 327;
Телефон: 0601/6 64 16, 0601/6 42 45
E-mail: s_s1@mail.bg; s.genchev327@notary-chamber.bg
Дата на вписване: 26.9.1998;
Забележка: промяна на района на действие от РС-Омуртаг в РС-Търговище, считано от 25.03.2017 г. Архивът е предаден на нот. Светлана Йорданова, рег. № 674, с район на действие – съдебен район на РС-Омуртаг, считано от 10.04.2017 г.

 

ГР.РАЗГРАД

Бойчо Трендафилов Костов
Дата на вписване: 14.9.1998;
Забележки: Заличен на осн. чл. 35, т. 1 от ЗННД, съгласно решение на СН (Протокол № 13/13.11.2021 г.), считано от 15.03.2022 г. Архивът е предаден на нотариус Роска Иванова, рег. № 378, на 16.03.2022 г.

Виолета Тодорова Георгиева
Адрес: ул. „Искър” 1, Новия театър, партер
рег. №: 312;
Телефон: 084/66 09 09;
Дата на вписване: 1.10.1998

Невена Петкова Стоянова
Адрес: ул. „Цар Асен” 10, партер
рег. №: 291;
Телефон: 084/52 05 50, 0887/202004;
E-mail: notary291@abv.bg;
Дата на вписване: 15.1.2007

Росица Станкова Кирилова
Адрес: ул. „Русе” 4, Блок „София“ – партер
рег. №: 380; Телефон: 084/66 24 44;
Дата на вписване: 12.2.2000;

Роска Илиева Иванова
Адрес: бул. „България” 34
рег. №: 378;
Телефон: 084/62 96 80;
Дата на вписване: 12.2.2000

Виктор Георгиев Великов
Адрес: ул. „Искър“ №1 (партера на новия театър)
рег. №: 740;
Телефон: 0899 930 952;
E-mail: not.velikov@abv.bg
Дата на вписване: 13.4.2019;

Ева Георгиева Добрева
рег. №: 755;
Дата на вписване: 11.5.2019; Забележка: Промяна на района на действие от съдебен район на РС-Разград в съдебен район на РС-Варна, считано от 02.10.2021 г., съгласно решение на СН (Протокол № 11/14.09.2021 г.). Архивът е предаден на Севил Ремзиева – съдия по вписванията при РС-Разград, на 01.10.2021 г.

ГР.СИЛИСТРА

Десислава Петрова Петрова
Адрес: ул. Стефан Караджа 19, кантора 4 и 5, ет. 2, п.к. 77
рег. №: 429;
Телефон: 086/82 15 62;
E-mail petrovad@infotel.bg;
Дата на вписване: 12.2.2000, Помощник-нотариус по заместване: Людмила Тодорова Атанасова;

Добромир Мирчев Стефанов
Адрес: ул. „Добруджа“ № 41, ет. 2, вх. В, Бизнес център „Силистра“, офис № 13
Рег. №: 710
Телефон: 0879 684786, 086 820037
Имейл: notarius710@abv.bg, d.stefanov710@notary-chamber.bg
Дата на вписване: 27.11.2016

Златко Иванов Нотев
Адрес: ул. Илия Блъсков 7, до Съдебната палата
рег. №: 307;
Телефон: 086/820 307, 086/821 307;
E-mail zl.notew@abv.bg;
Дата на вписване: 14.9.1998;

Никола Христов Николов
Адрес: ул. „Добруджа“ № 4 вх.А, ет. 1
рег. №: 704;
Телефон: 0878/ 78 54 74, 0868/20 106;
E-mail kantora@notariusnikolov.com; n.nikolov704@notary-chamber.bg
Дата на вписване: 29.5.2016;

Румен Димитров Тодоров
Адрес: ул. Цар Шишман 28, ет. 1, ап. 1
рег. №: 105;
Телефон: 086/82 08 60, 086/82 08 61;
E-mail not105@abv.bg;
Дата на вписване: 7.9.1998;

ГР.ДОБРИЧ

Веселин Желязков Томов
Адрес: ул. Иван Пенаков 13
рег. №: 158;
Телефон: 058/60 19 99;
E-mail: notar_tomov@linkbg.com;
Дата на вписване: 7.9.1998, Помощник-нотариус по заместване: Велина Христова Искрева-Димитрова;

Драгостин Петров Байчев
Адрес: ул. Доктор Иван Пенаков №9, ет. 1, офис 1 и 4
рег. №: 535;
Телефон: 058/60 20 18;
E-mail: dragostin_baichev@abv.bg;
Дата на вписване: 11.12.2004, Помощник-нотариус: Катя Драгостинова Петрова;

Евгения Тихомирова Заркова
Адрес: ул.“ Георги Кирков“ №12
рег. №: 653;
Телефон: 058/ 600 517, 058/600 518 и 0889 121 653;
E-mail: dobrich.notary@gmail.com;
Дата на вписване: 20.12.2015 г.

Елена Русчева Стоянова
Адрес: бул. Добруджа 28, ет. 1, стая 110
рег. №: 301;
Телефон: 058/60 31 32;
Дата на вписване: 9.9.1998;

Ирена Димитрова Пенева
Адрес: ул. Димитър Петков 4, Търговски център, ет. 2
рег. №: 177;
Телефон: 058/60 11 55, 058/60 14 54;
E-mail: notarius177@dir.bg;
Дата на вписване: 7.9.1998, Помощник-нотариус: Светлана Иванова Калева;

Мирчо Добрев Стефанов
Адрес: бул. 25-ти септември 56, вх. Б, партер до ДРС
рег. №: 175;
Телефон: 058/60 41 47;
E-mail: notarius_175@abv.bg;
Дата на вписване: 7.9.1998, Помощник-нотариус по заместване: Добромир Мирчев Стефанов;

Пламен Цанков Минков
Адрес: ул. Славянска 11 Б
рег. №: 159;
Телефон: 058/60 54 36;
E-mail: graffarius159@abv.bg;
Дата на вписване: 4.9.1998;

Радослав Тодоров Георгиев
Адрес: ул. Д-р Иван Пенаков 13
рег. №: 330;
Телефон: 058/603 192;
E-mail: radotg_0@abv.bg ;
Дата на вписване: 9.2.2004, Помощник-нотариус по заместване: Владислава Георгиева Петрова-Стоянова;

Цветан Антонов Иванов
Адрес: ул. Даме Груев 11-13, ет.2, офис 1
рег. №: 084;
Телефон: 058/605 607;
E-mail: notarius_antonov@abv.bg;
Дата на вписване: 31.8.1998, Помощник-нотариус: Цонка Георгиева Велкова;

Юлиян Веселинов Димитров
Адрес: ул. Екзарх Йосиф І, № 6, ет.1
рег. №: 160;
Телефон: 058/60 55 61;
E-mail: notarius_160@abv.bg;
Дата на вписване: 4.9.1998, Помощник-нотариус: Ралица Стоянова Иванова;

Юлияна Георгиева Демирева – Кадикянова
Адрес: ул. Генерал Киселов 3а, ет. 1, партер
рег. №: 519;
Телефон: 058/60 45 61;
E-mail: julyanne@abv.bg;
Дата на вписване: 13.11.2004, Помощник-нотариус по заместване: Ралица Стоянова Петрова

Мария Юлиянова Веселинова
Адрес: ул. „Д-р Константин Стоилов“ № 5А
рег. №: 756;
Телефон: 0882 461 742;
Дата на вписване: 11.5.2019;

ГР.БАЛЧИК

Обретен Петров Обретенов
Адрес: ул. Петър Берон 1, ет. 2
рег. №: 109;
Телефон: 0579/7 64 46, 0579/7 60 62;
E-mail: notar109@abv.bg;
Дата на вписване 10.9.1998, Помощник-нотариус по заместване: Росица Петкова Христова;

Светлин Иванов Илчев
Адрес: ул. Черно море 28
рег. №: 314;
Телефон: 0579/7 30 12;
E-mail: not314-ilchev@balchik.net;
Дата на вписване 23.9.1998;

Керина Юлиянова Иванова
Адрес: ул. „Приморска“ 11, ет.1
рег. №: 757;
Телефон: 0889 226 070 ;
E-mail: notarius757@gmail.com ;
Дата на вписване 11.5.2019;

ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

Светлозар Здравков Николов
Адрес: ул. „Йордан Господинов“ № 3
рег. №: 592;
Телефон: 0538/44 100;
E-mail: svetlozar.nikolov@gmail.com;
Дата на вписване: 20.12.2008;

Юлияна Димитрова Семерджиева
Адрес: ул.”Борис Спиров” № 47, вход В, приземен етаж
Номер: 661
Телефон: 0538 42086, 0889 202 661
Имейл: y.semerdjieva661@notary-chamber.bg; notary661@abv.bg
Дата на вписване: 20.12.2015

ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

Боян Иванов Борисов
Адрес: ул. Васил Априлов № 8, етаж 2, 203
рег. №: 176;
Телефон: 05731/24 42;
E-mail: boian_b@abv.bg;
Дата на вписване: 1.12.2007;

Снежина Стефанова Желева
Адрес: ул. Трети март 14, ет. 2 на Автогарата
рег. №: 313;
Телефон: 05731/20 09, 05731/24 29;
E-mail: s.jeleva313@abv.bg;
Дата на вписване: 12.2.2000;

ГР.ДЕВНЯ

Александър Андреев Никитов
Адрес: кв. Повеляново, ул. Боровец бл. 7, ет. 1, ап. 3
рег. №: 226;
Телефон: 0519/9 32 45;
E-mail: Notarius_Al.Nikitov@abv.bg;
Дата на вписване: 9.9.1998, Помощник-нотариус: Марина Венциславова Райчев;

Велин Кирчев Майсторов
Адрес: кв. Повеляново, ул. Боровец блок 7, ет. 1, офис 4
рег. №: 465;
Телефон: 051/99 29 29;
E-mail: notarius465@abv.bg;
Дата на вписване: 13.11.2004, Помощник-нотариус по заместване: Полина Николаева Спасова;

ГР.ДУЛОВО

Калин Константинов Георгиев
Адрес: ул. „Васил Левски“ № 16 А
рег. №: 657;
Телефон: 0895684287;
E-mail: kalin79@mail.bg, k.georgiev657@notary-chamber.bg
Дата на вписване: 20.12.2015 г.

Константин Георгиев Костов
Адрес: ул. Васил Левски 16а
рег. №: 351;
Телефон: 0855/24 27, 0855/22 98;
E-mail: konstantin54@mail.bg;
Дата на вписване: 12.2.2000

ГР.ИСПЕРИХ

Пламен Богомилов Ангелов
Адрес: ул. “Васил Левски” 69, ет. 2
рег. №: 688;
Телефон: 0877 776227, 0843 12110;
E-mail: angelov.notarius@gmail.com, p.angelov688@notary-chamber.bg;
Дата на вписване: 10.01.2016

Радомир Велев Александров
Адрес: ул. Васил Левски 79, вх. А, ет. 2
рег. №: 254;
Телефон: 08431/35 36;
E-mail: n_kantora_254@abv.bg;
Дата на вписване: 11.9.1998, Помощник-нотариус: Айтен Ахмед Бейтула – Алиш;

ГР.КАВАРНА

Йордан Иванов Павлов
Адрес: ул. Братя Шкорпил № 6
рег. №: 035;
Телефон: 0570/8 20 78;
E-mail: notar035@gmail.com;
Дата на вписване: 29.3.1999;

Петър Димитров Марковски
Адрес: ул. Добротица № 28, офис 2
рег. №: 538;
Телефон: 0570 86077;
E-mail: p.markovsky@yahoo.de;
Дата на вписване: 15.11.2008;

Софка Андреева Андонова
Адрес: ул. Н. Й. Вапцаров 7
рег. №: 091;
Телефон: 0570/8 60 48;
Дата на вписване: 31.8.1998, Помощник-нотариус: Адриана Иванова Андонова;

ГР.КУБРАТ

Иванка Петкова Башева-Йорданова
Адрес: ул. Гагарин 1
рег. №: 573;
Телефон: 0848/7 33 35;
E-mail: Notari_basheva@abv.bg;
Дата на вписване: 20.12.2008, Помощник-нотариус: Ирена Симеонова Минева;

Сейхан Касим Садък
Адрес: пл. Възраждане 3, ет. 1, ст. 1 и 2
рег. №: 004;
Телефон: 0848/7 27 51;
E-mail: seihan.sadak@abv.bg;
Дата на вписване: 24.8.1998;

Бахтишен Назми Басри
Адрес: ул. „Цар Иван Асен II“ №1, ет. 1
рег. №: 728;
Телефон: 0879 289 418, 0848/9 50 08;
E-mail: bahti6en_basri@abv.bg;
Дата на вписване: 13.4.2019;

ГР.НОВИ ПАЗАР

Калоян Павлов Янакиев
Адрес: ул. „Цар Освободител“ 27, ет. 1
рег. №: 682;
Телефон: 0888618929;
E-mail: kaloyan.yanakiev@gmail.com, k.yanakiev682@notary-chamber.bg
Дата на вписване: 20.12.2015

Мариела Руменова Стаменова
Адрес: ул.”Цар Освободител” № 33, офис № 4 и 5
рег. №: 662;
Телефон: 053/890010, 0897 440072;
E-mail: notarius662@mail.bg, m.stamenova662@notary-chamber.bg
Дата на вписване: 20.12.2015

Петър Йорданов Абаджиев
Адрес: ул. Цар Освободител 29
рег. №: 346;
Телефон: 0537/2 43 01;
E-mail: nedia@abv.bg;
Дата на вписване: 12.2.2000, Помощник-нотариус по заместване: Юлия Вълчева Добрева-Петрова

Тонка Мирославова Славова
Адрес: ул. „Цар Освободител“ № 31а
рег. №: 690;
Телефон: 0878690700, 0878690730, 053722477 ;
E-mail: tonkamavrodieva@mail.bg, t.slavova690@notary-chamber.bg
Дата на вписване: 10.1.2016

ГР.ОМУРТАГ

Светлана Цанкова Йорданова
Адрес: ул. „Цар Освободител“ 1
рег. №: 674;
Телефон: 0605/ 62032, 0887/ 425 732;
E-mail: svetlana_not@abv.bg, s.yordanova674@notary-chamber.bg
Дата на вписване: 20.12.2015;

ГР.ПОПОВО

Елка Георгиева Димитрова
Адрес: ул. Кирил и Методий 3
рег. №: 495;
Телефон: 0608/ 4 14 74;
E-mail: elka_dimitrova@mail.bg;
Дата на вписване: 13.11.2004;

Полина Ненова Димитрова
Адрес: ул. „Кирил и Методий“ 5, ет. 1
рег. №: 680;
Телефон: 0608/4 00 65
E-mail: polly_nenova@abv.bg, p.dimitrova680@notary-chamber.bg;
Дата на вписване: 20.12.2015;

Снежа Йорданова Симеонова – Букреева
Адрес: ул. „Кирил и Методий“ № 9
рег. №: 780;
Телефон: 0878/ 944 273
E-mail: simeonova_not@abv.bg; s.bukreeva780@notary-chamber.bg;
Дата на вписване: 15 Юни 2019 г.;

Юлиян Петков Йорданов
Адрес: ул. Кирил и Методий
рег. №: 497;
Телефон: 0608/ 2 14 75;
E-mail: juliannot@mail.bg;
Дата на вписване: 13.11.2004, Помощник-нотариус: Светлана Цанкова Йорданова;

 

ГР.ПРОВАДИЯ

Зоя Пенкова Аврамова
Адрес: ул. Дунав 71
рег. №: 333;
Телефон: 0518/71 07, 0518/40 27;
E-mail: notarius_avramova333@abv.bg;
Дата на вписване: 8.10.1998, Помощник-нотариус: Владимир Николаевич Чеботарьов;

Илко Вълчев Кънев
Адрес: ул. Ал. Стамболийски 25
рег. №: 225;
Телефон: 0518/4 41 21;
E-mail: ilkokanev@abv.bg;
Дата на вписване: 9.9.1998, Помощник-нотариус: Светла Руменова Иванова;

Сияна Георгиева Желева
Адрес: ул.”Димитър Грънчаров” № 16
рег. №: 663;
Телефон: 0889 718673; 0518 53 595;
E-mail: notarius663@abv.bg, s.jeleva663@notary-chamber.bg
Дата на вписване: 20.12.2015 г.;

Мария Стоянова Якимова
Адрес: ул. „Георги Кирков“ №4
рег. №: 773;
Телефон: 051 009 986; 0882 626 508;
E-mail: notarius773@gmail.com
Дата на вписване: 11.5.2019 г.;
Помощник-нотариус: Теодора Руменова Тодорова
Забележка: без право на заместване

ГР.ТЕРВЕЛ

Добромир Митев Пъков
Адрес: ул. Н.Й.Вапцаров 5, вх. Б, ет. 1, ап. 3
рег. №: 174;
Телефон: 05751/40 74;
E-mail: not174@mail.bg;
Дата на вписване: 7.9.1998, Помощник-нотариус: Димитър Добромиров Пъков;

Румен Петров Дапков
Адрес: ул. Цар Калоян 10, ет. 1
рег. №: 191;
Телефон: 05751/41 91;
E-mail: Dapkov@abv.bg;
Дата на вписване: 7.9.1998, Помощник-нотариус: Зорница Руменова Бучукова;

ГР.ТУТРАКАН

Анелия Петрова Николова – Раева
Адрес: ул. Трансмариска 1
рег. №: 315;
Телефон: 0866/6 10 60;
E-mail: anraeva@abv.bg;
Дата на вписване: 30.9.1998, Помощник-нотариус по заместване: Емма Самиева Амзова-Слободанова;

Моника Александрова Койчева
Адрес: ул. “Трансмариска” №10, ет. 2
рег. №: 648;
Телефон: 0866/6 02 20, 0877 544 800
E-mail: mkoicheva@mail.bg, m.koicheva648@notary-chamber.bg
Дата на вписване: 20.12.2015

Невин Ахмед Алибрям
Адрес:
ул. „Трансмариска“ 21
рег. №: 738;
Телефон: 0878 212 026;
E-mail: notarialna.kantora.alibryam@gmail.com
Дата на вписване: 13.4.2019