Апел за подкрепа на инициативата на Фондация „Български военновъздушни сили“ по повод 100 години от създаването на първия български самолет

Уважаеми колеги,

Представяме на Вашето внимание апел от нотариус Иван Мингов и от Председателя на Фондация „Български военновъздушни сили“ о.р. Бригаден генерал Спас Спасов.

Апелът е за подкрепа на инициативата за създаване на копие (реплика) на първия български самолет по повод отбелязването на 100 години българско самолетостроене.

Всеки от Вас, който има желание да подпомогне тази инициатива, може да се запознае с апела и с подробностите за финансова подкрепа ТУК.

Устава на фондация „Български военновъздушни сили“ можете да прочетете ТУК, а удостоверението за вписване на Фондацията в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел можете да видитеТУК.

Успешен ден!

Административен секретар на Нотариална камара

 

Умения

Публикувано на

февруари 10, 2015