Ден на нотариуса – 24 октомври

Уважаеми колеги,

Истинска чест и огромно удоволствие за мен е да ви поздравя по повод нашия професионален празник – Деня на нотариуса – 24 октомври, както и по случай 20-годишния юбилей на Нотариалната камара на Република България!

През изминалите 20 години съвременният български нотариат доказа своето отговорно място в обществото и държавата. Дейността на нотариуса, като защита на правата и законните интереси на гражданите и бизнеса и съхраняване на стабилността на гражданския оборот, бе изпълнена с много предизвикателства и неспиращ стремеж на нотариуса за усъвършенстване, обучение и развитие в настоящата динамична реалност на глобализация и дигиталност.

Нека си пожелаем и занапред с професионализъм, достойнство, висок морал и отдаденост да утвърждаваме ролята на нотариуса, като безпристрастен и неподкупен гарант на правната сигурност и върховенството на закона.

Скъпи колеги, от мое име и от името на Съвета на Регионална нотариална колегия – Варна, Ви пожелавам здраве, мъдрост и сила, дух и единство, за да градим и пазим авторитета на професията ни и доверието на обществото към нас!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК !

Петър Петров
Председател на Съвета на Регионална нотариална колегия – Варна