НОТАРИУС ДИАНА БЕЙЛЕРЯН Е НОВИЯТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РНК-ВАРНА

Нотариусите от Регионална нотариална колегия – Варна проведоха Отчетно-изборно събрание в събота 26.03.22г., на което бе избран Съвет на РНК-Варна в следния състав:

нотариус Диана Бейлерян – председател на Съвета на РНК-Варна – първи мандат

редовни членове:

нотариус Велин Майсторов – първи мандат

нотариус Калоян Янакиев – първи мандат

нотариус Людмила Тренчева – първи мандат

нотариус Светослав Генчев – втори мандат

резервни членове:

нотариус Никола Николов – първи мандат
нотариус Сияна Желева – първи мандат

Общото събрание благодари на нотариус Петър Петров и на членовете на Съвета на РНК-Варна, които работиха през последните два мандата.
Присъстващите приеха Отчета за дейността през изминалия тригодишен период, финансовия отчет и бюджет за 26.03.22-26.03.23г.