Почина нотариус Кинка Генчева

Уважаеми колеги,

на 24.12.2018 г. завинаги ни напусна нашият приятел и колега Кинка Генчева, вписана под рег. № 317 на НК, с район на действие РС-Търговище.

В продължение на 20 години нотариус Генчева работи честно и почтено, спечели обичта и доверието на клиентите и колегите си, всекидневно защитаваше достойно професията си.

От името на Регионална нотариална колегия – Варна отправям съболезнования към колегата нотариус Светослав Генчев, към нейното семейство и към служителите в нотариалната й кантора.

Поклон пред светлата й памет!

Петър Петров
Председател на РНК-Варна