РАБОТНО ВРЕМЕ НА НОТАРИАЛНИТЕ КАНТОРИ В СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА АПЕЛАТИВЕН СЪД – ВАРНА ЗА ПЕРИОДА НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ

Уважаеми дами и господа,

по време на извънредното положение, съобразно чл. 5, ал 4 (предишна ал.3 – ДВ, бр. 34/ 2020г., в сила от 09.04.2020г.) от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., НОТАРИАЛНИТЕ ПРОИЗВОДСТВА СЕ ОГРАНИЧАВАТ САМО ДО НЕОТЛОЖНИТЕ ТАКИВА  при спазване на здравно-хигиенните изисквания.

Информация за графика на работещите нотариуси по време на извънредното положение можете да намерите в раздела ДЕЖУРЕН НОТАРИУС.

Съвета на РНК-Варна ви напомня да се съобразявате с всички мерки и здравно-хигиенни изисквания при посещение в нотариална кантора. Препоръчваме да се свързвате предварително с нотариусите по телефон или имейл за записване на час за посещение, с цел избягване струпването на хора в нотариалните кантори. Носете маски и лични предпазни средства при посещение в нотариална кантора! Не посещавайте нотариална кантора, ако имате признаци на здравно неразположение, като кашлица, хрема, висока температура и др. Бъдете отговорни!

С пожелание за здраве и с благодарност за разбирането – Съвета на РНК-Варна