На 14 декември 2019г. в хотел „ДИМЯТ“ гр. Варна, Регионална нотариална колегия – Варна, съвместно с ВСУ „Черноризец Храбър“ проведе СЕМИНАР на тема:

„Удостоверяване /констатиране/ на правото на собственост върху
недвижим имот. Извършване на обстоятелствена проверка, във връзка с
придобиване на собствеността, въз основа на давностно владение.
Удостоверяване /констатиране/ на право на собственост върху недвижим имот,
въз основа на надлежни писмени документи. Особености, свързани със
субектите и обектите на вещното право .“ С изключителния си професионализъм лекторите Диана Митева и Нейко Димитров – съдии в Окръжен съд – Варна за поред път предизвикаха интереса на нотариусите от Североизточна България, които не спираха да поставят конкретни въпроси от практиката. След края на семинара, Съвета на РНК-Варна събра присъстващите на коледен коктейл.
РНК-Варна

С най-добри пожелания!
Регионална нотариална колегия – Варна
0876 30 60 05