Редовно Общо събрание на Нотариалната камара на РБ – 21.02.2015 г.

Уважаеми колеги,

Бихме искали да напомним, че Общото събрание на Нотариалната камара, насрочено за 21.02.2015 г. ще се проведе в Зала 6 на Националния дворец на културата, като регистрацията ще започне в 8.30 ч. в съботния ден. Дневният ред за Общото събрание можете да изтеглите от ТУК.

Отчетен доклад за 2014 г. на Съвета на нотариусите, Отчетен доклад на Контролния съвет за 2014 г., отчетни данни за изпълнение на Бюджет 2014 г., проект на Бюджет на Нотариалната камара за 2015 г., предложение за изменение и допълнение на Устава на Нотариалната камара, както и предложението на Съвета на нотариусите за изменение в методологията на определяне на годишните вноски на нотариусите, можете да откриете като прикачени файлове в съобщения, изпратени до личните Ви електронни пощи и личните съобщения в профилите Ви в ЕИС „Единство“.

В точка Разни от Дневния ред ще бъде направена мултимедийна презентация на ЕИС „Единство-2“- полезно и необходимо показно за начина на експлоатация на обновения продукт, притежаващ по-високо ниво на сигурност.

Успешен ден!

Гергана Франсис

Административен секретар

 

Умения

Публикувано на

февруари 19, 2015