РНК- Варна свиква извънредно общо събрание на 22.10.2016г.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Съветът на Регионална нотариална колегия – Варна, на основание чл. 91 от Устава на НК и съгласно Решение от 18.06.2016 г. на Съвета на РНК- Варна, свиква на 22.10.2016 г. в 10.00 ч. извънредно общо събрание в зала „Дали” на хотел „Голдън тюлип Варна” /Бизнес хотел Варна/. Регистрацията ще започне в 9,00 ч. Дневният ред за събранието е следният:
 

  1. Избиране на инспектор-нотариуси /чл. 80а, ал. 3 ЗННД/;
  2. Обсъждане на мерки за своевременно заплащане от всички нотариуси на дължимите членски вноски към РНК- Варна;
  3. Обсъждане на мерки за уеднаквяване на практиката при осъществяване на нотариалната дейност, в т.ч. и при воденето на служебния архив от нотариуса, както и обсъждане на мерки за предотвратяване/недопускане на нелоялна конкуренция между нотариусите;
  4. Разни.
Умения

Публикувано на

октомври 14, 2016