22 ГОДИНИ СВОБОДЕН БЪЛГАРСКИ НОТАРИАТ

Уважаеми колеги,
Поздравявам ви по случай нашия професионален празник – 24 октомври – Ден на българския нотариус!
С провеждането на учредителното събрание на Нотариалната камара в Република България на тази дата преди 22 години се постави началото на свободния български нотариат. Оттогава всички ние, нотариусите, със стриктното изпълнение на професионалните си задължения, сме призвани да доказваме и утвърждаваме своето отговорно място сред юридическото поприще и в обществото. Убеден съм, че и занапред ще продължим да отстояваме с много усърдие и всеотдайност стабилността на гражданския оборот, правата и законните интереси на гражданите, ще продължим да се развиваме и да надграждаме постигнатото от гилдията в нашето високотехнологично време.
За съжаление, настоящата година преминава и под знака на пандемия – предизвикателство с много неизвестности. Нека заедно, с общи усилия и отговорно поведение, колегиалност и професионализъм, да спомогнем за успешното преодоляване на тази извънредна ситуация.
Скъпи колеги, от името на Съвета на Регионална нотариална колегия – Варна и лично от мое име ви пожелавам здраве, благополучие и професионална удовлетвореност, енергия и сили по пътя на утвърждаването на нашата благородна професия, като гарант на правната сигурност и върховенството на закона!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
Петър Петров
Председател на Съвета на Регионална нотариална колегия – Варна