25 години свободен нотариат, 25 години частен нотариат отбелязват нотариусите в България

Тази година Съвета на Регионална нотариална колегия Варна реши да привлече общественото внимание върху хората, които са над 70 години и са в неравностойно социално положение, такива, които са в домове или са болни и не могат да вземат самостоятелно решения за имуществото си и за живота си.
Много от нотариусите помагат на възрастни хора, които са изоставени от своите близки, които са принуждавани да постъпват в домове или да прехвърлят въпреки волята си недвижимо имущество или права… Това остава незабелязано от обществото, но е ежедневна практика в нотариалните кантори. Нотариусът е доверен съветник, той съблюдава обективно интересите и на двете страни. Нотариусът е най-добре подготвения специалист по вещно право.

На 24 октомври от 15 до 16ч., варненски нотариуси ще посетят Дом за стари хора „Гергана”, а след това и частен дом за стари хора, за да дадат безплатни и анонимни консултации. Възрастните хора ще имат възможност да зададат въпроси на нотариус Диана Бейлерян председател на РНК-Варна и нотариус Людмила Тренчева член на Съвета на РНК-Варна относно вещни права, прехвърляне на имот, дарение, упълномощаване и др. Консултациите са безплатни и анонимни.

Инициативата е и във връзка с Европейския ден на правосъдието, който държавите членки на Европейския съюз отбелязват за 21-ви път на 25-ти октомври т.г.. Европейския ден на правосъдието е ден, който служи за информиране на гражданите на ЕС за техните права и достъп до трансгранично правосъдие в ЕС.

Домуващите в Дом „Гергана” ще получат стихосбирките на нотариус Людмила Богословова – Гонова и на нотариус Светлана Стойчева, както и почерпка за празника на нотариусите.

Съвета на Регионална нотариална колегия – Варна поздравява нотариусите, които основаха първата нотариална колегия в страната, както и всички нотариуси, които впоследствие се присъединиха към гилдията, всички сътрудници и служители в 115-те нотариални кантори на територията на Североизточна България. С пожелание за здраве, неуморен дух и отдаденост на каузата да бъдеш ДОВЕРЕН СЪВЕТНИК на гражданите и защитник на гражданския оборот.