Почина нотариус Росица Табакова

Почина нотариус Росица Табакова Внезапно ни напусна нашият колега и приятел,  нотариус Росица Табакова, с рег. номер 148 с район на действие РС-Варна и член на Съвета на РНК-Варна. Ще помним нотариус Табакова като изключително дипломатичен, добър, смирен и трудолюбив...

22 ГОДИНИ СВОБОДЕН БЪЛГАРСКИ НОТАРИАТ

22 ГОДИНИ СВОБОДЕН БЪЛГАРСКИ НОТАРИАТ Уважаеми колеги, Поздравявам ви по случай нашия професионален празник – 24 октомври – Ден на българския нотариус! С провеждането на учредителното събрание на Нотариалната камара в Република България на тази дата преди 22 години се...

Почина нотариус Кольо Митков

Почина нотариус Кольо Митков Уважаеми  колеги, На  16 октомври 2020г. на 74 год. ни напусна нашият колега и приятел нотариус Кольо Митков, вписан под  рег. номер 222 на Нотариалната камара с район на действие РС-Шумен. Ще помним нотариус Митков като изключително...

РАБОТНО ВРЕМЕ НА НОТАРИАЛНИТЕ КАНТОРИ В СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА АПЕЛАТИВЕН СЪД – ВАРНА ЗА ПЕРИОДА НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ

РАБОТНО ВРЕМЕ НА НОТАРИАЛНИТЕ КАНТОРИ В СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА АПЕЛАТИВЕН СЪД – ВАРНА ЗА ПЕРИОДА НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ Уважаеми дами и господа, по време на извънредното положение, съобразно чл. 5, ал 4 (предишна ал.3 – ДВ, бр. 34/ 2020г., в сила от 09.04.2020г.)...

Регионална нотариална колегия – Варна, съвместно с ВСУ „Черноризец Храбър“, проведе семинар на 14 декември 2019г.

На 14 декември 2019г. в хотел „ДИМЯТ“ гр. Варна, Регионална нотариална колегия – Варна, съвместно с ВСУ „Черноризец Храбър“ проведе СЕМИНАР на тема: „Удостоверяване /констатиране/ на правото на собственост върху недвижим имот....