РАБОТНО ВРЕМЕ НА НОТАРИАЛНИТЕ КАНТОРИ В СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА АПЕЛАТИВЕН СЪД – ВАРНА ЗА ПЕРИОДА НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ

РАБОТНО ВРЕМЕ НА НОТАРИАЛНИТЕ КАНТОРИ В СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА АПЕЛАТИВЕН СЪД – ВАРНА ЗА ПЕРИОДА НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ Уважаеми дами и господа, по време на извънредното положение, съобразно чл. 5, ал 4 (предишна ал.3 – ДВ, бр. 34/ 2020г., в сила от 09.04.2020г.)...

Регионална нотариална колегия – Варна, съвместно с ВСУ „Черноризец Храбър“, проведе семинар на 14 декември 2019г.

На 14 декември 2019г. в хотел „ДИМЯТ“ гр. Варна, Регионална нотариална колегия – Варна, съвместно с ВСУ „Черноризец Храбър“ проведе СЕМИНАР на тема: „Удостоверяване /констатиране/ на правото на собственост върху недвижим имот....

ДЕЖУРЕН НОТАРИУС НА ШЕСТИ МАЙ – ГЕРГЬОВДЕН

ДЕЖУРЕН НОТАРИУС НА ШЕСТИ МАЙ – ГЕРГЬОВДЕН На Гергьовден във Варна ще работи дежурен нотариус за удобство на гражданите и гостите на морската столица. От Регионална нотариална колегия – Варна обръщат внимание, че в празничния ден кантората на нотариус Катя...

Почина нотариус Кинка Генчева

Почина нотариус Кинка Генчева Уважаеми колеги, на 24.12.2018 г. завинаги ни напусна нашият приятел и колега Кинка Генчева, вписана под рег. № 317 на НК, с район на действие РС-Търговище. В продължение на 20 години нотариус Генчева работи честно и почтено, спечели...

Ден на нотариуса – 24 октомври

Ден на нотариуса – 24 октомври Уважаеми колеги, Истинска чест и огромно удоволствие за мен е да ви поздравя по повод нашия професионален празник – Деня на нотариуса – 24 октомври, както и по случай 20-годишния юбилей на Нотариалната камара на Република България!...